President beticht van meineed; Crisis rond Clinton na nieuwe affaire

WASHINGTON, 22 JAN. President Clinton is gisteren in de ernstigste crisis van zijn presidentschap gestort. Hij wordt ervan beschuldigd in het Witte Huis anderhalf jaar lang een verhouding te hebben gehad met een jonge stagiaire en de vrouw te hebben aangespoord de relatie onder ede te ontkennen.

Clinton ontkende gisteren de aantijgingen, die hij “schandelijk” noemt.

Het nieuwste schandaal veroorzaakte gisteren in Washington grote opschudding en een crisissfeer in het Witte Huis. Republikeinse Congresleden spraken al over de mogelijkheid een afzettingsprocedure in gang te zetten, als de beschuldigingen worden bevestigd. Democraten zijn bezorgd en in grote verwarring over de mogelijke politieke en juridische gevolgen van de zaak. De affaire domineerde de hele dag alle nieuwsuitzendingen op de televisie.

De onafhankelijke aanklager Kenneth Starr blijkt te beschikken over zeventien geluidsbanden, waarop de voormalige stagiaire, de 24-jarige Monica Lewinsky, een vriendin over de verhouding zou vertellen. Ook zou op de banden, die niet openbaar zijn gemaakt, te horen zijn hoe ze vertelt dat Clinton en zijn goede vriend en adviseur Vernon Jordan haar hebben aangespoord over de affaire een valse getuigenis af te leggen tegenover de advocaten van Paula Jones, die haar hebben opgeroepen voor een verhoor.

In een schriftelijke verklaring heeft Lewinsky al onder ede ontkend dat ze een verhouding met Clinton heeft gehad. Haar advocaat wilde gisteren echter niet zeggen of ze bij die verklaring blijft nu het bestaan van de banden bekend is geworden.

Belastender voor de president dan een eventuele buitenechtelijke verhouding is de mogelijkheid dat hij iemand heeft aangezet om meineed te plegen, de rechtsgang heeft tegengewerkt of wellicht zelf meineed heeft gepleegd. Onder de Amerikaanse wet zijn dit allemaal ernstige misdrijven. Afgelopen zaterdag is Clinton door de advocaten van Paula Jones verhoord, en volgens de Amerikaanse pers heeft hij bij die gelegenheid onder ede ontkend dat hij met Lewinsky een seksuele verhouding heeft gehad.

Monica Lewinsky was 21 toen ze in 1995 als stagiaire in het Witte Huis kwam werken. In 1996 kreeg ze een baan op het Pentagon, als assistent van de woordvoerder van de minister van Defensie. Ze raakte hier bevriend met een andere ex-medewerkster van het Witte Huis, Linda Tripp. Tripp (48), die al herhaaldelijk belastende informatie over de regering-Clinton naar buiten heeft gebracht, informeerde aanklager Starr over wat Lewinsky haar vertelde en legde ook vele uren aan bandopnames over van gesprekken met Lewinsky. Starr voorzag Tripp vorige week dinsdag van een verborgen microfoon, en in een hotellobby spraken de vriendinnen nogmaals gedetailleerd over de kwestie, gadegeslagen en afgeluisterd door verdekt opgestelde FBI-agenten.

Pagina 5: Afzetting van Clinton is 'zeer wel een optie'

Starr, die in 1994 is aangesteld voor de Whitewater-affaire, legde de bandopnames voor aan het ministerie van Justitie. En met instemming van minister Janet Reno gaf een commissie van drie rechters Starr vervolgens toestemming om ook deze kwestie te onderzoeken. Met name zou hij zich richten op de vraag of de president de rechtsgang heeft geblokkeerd en of hij Vernon Jordan heeft opgedragen om Lewinksy ertoe te bewegen een valse verklaring af te leggen in het proces van Paula Jones. Clinton heeft volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Starr sommeerde het Witte Huis gisteravond om alle informatie over Lewinsky, waaronder de precieze data en tijden dat ze het Witte Huis bezocht, aan hem over te dragen. Clinton zei in verschillende interviews dat hij niemand heeft gevraagd om te liegen en dat hij geen “onbehoorlijke verhouding” heeft gehad. Gevraagd of hij dus ontkende dat hij een seksuele relatie met Lewinsky had, antwoordde de president: “Er is geen seksuele relatie, dat is correct”, waarmee hij de mogelijkheid openliet dat zo'n verhouding ooit wel bestaan heeft. Clinton wilde niet zeggen of hij met Lewinsky heeft gesproken over haar lastige juridische situatie.

Clinton had gisteren in een reeks interviews met de media zijn plannen voor het nieuwe jaar zullen ontvouwen, vooruitlopend op de State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de president tot het Congres, die hij dinsdag zal houden. Maar het nieuws over dit nieuwste schandaal, dat 's morgens onthuld was in The Washington Post, verdrong elk ander nieuws.

Henry Hyde, de Republikeinse voorzitter van de commissie van Justitie in het Huis van Afgevaardigden, zei dat een afzettingsprocedure tegen de president “heel wel een optie” kan zijn als de beschuldigingen waar blijken te zijn. Clintons advocaat in de zaak-Paula Jones, Bob Bennett, sprak de beschuldigingen echter met kracht tegen. “Dit zaakje stinkt”, zei hij tegen de pers. Clinton zelf erkende dat hij eerst “woedend” was geweest over de zaak. “Maar ik probeer mijn natuurlijke impulsen in te tomen”, vervolgde hij. Zijn werk zou eisen dat hij de zaak van zich af kan zetten, om zich daarnaast bezig te kunnen houden met zaken als het Midden-Oosten en zijn State of the Union.

Toen Hillary Clinton, die de hele dag in Maryland was, gevraagd werd of ze gelooft dat de beschuldigingen vals zijn, antwoordde ze:“Zeker, ik geloof dat ze vals zijn. Absoluut. Het is moeilijk en pijnlijk als iemand om wie je geeft, van wie je houdt, die je bewondert, aangevallen wordt en onderworpen wordt aan zulke meedogeloze aanvallen als die mijn man moet verduren”.

Linda Tripp had de advocaten van Paula Jones deze zomer al benaderd met informatie dat president Clinton een andere medewerkster van het Witte Huis, Kathleen Willey, met ongewenste intimiteiten heeft lastiggevallen. Bennett maakte Tripp daarop uit voor leugenaar, wat Tripp weer zou hebben aangezet tot het onthullen van de huidige affaire.

Willey wilde aanvankelijk niets zeggen over het incident met de president, maar per gerechtelijk bevel hebben de advocaten van Jones haar gedwongen om te verschijnen voor een verhoor. Volgens de Amerikaanse media heeft de vrouw inmiddels onder ede bevestigd dat de president haar heeft lastiggevallen. Jones, die Clinton aanklaagt omdat hij zich in 1991 aan haar zou hebben opgedrongen, hoopt daarmee aan te tonen dat er bij Clinton sprake is van een gedragspatroon.

Lewinsky is volgens haar advocaat ernstig overstuur door de hele affaire. Ze zou van plan zijn om zich vrijdag, als ze moet verschijnen voor de advocaten van Paula Jones, te beroepen op het Vijfde Amendement bij de Amerikaanse grondwet, het verschoningsrecht waarmee iedereen kan weigeren om een getuigenis af te leggen dat belastend kan zijn voor hem- of haarzelf. Aangenomen wordt dat Starr haar vrijstelling van rechtsvervolging zal aanbieden in ruil voor een getuigenis tegen Clinton.

Vernon Jordan gaf gisteren geen commentaar op de zaak. Hij zou Lewinsky recentelijk aan een nieuwe baan hebben geholpen bij een public relations bureau in New York. Maar dat bedrijf, waar Lewinksy nog niet was begonnen, liet gisteren weten dat ze niet meer welkom is.