Oude auto's in nieuw blad

Onschatbare Klassieker Magazine, ƒ 7,50

De belangstelling voor klassieke auto's groeit gestaag en daarmee de interesse voor alles wat er over wordt geschreven. Sedert jaren is de 'Onschatbare Klassieker' een waardevol handboek voor het nagaan van prijsrichtlijnen voor steeds meer merken en modellen.

De uitgever hiervan brengt nu ook een maandblad op de markt, onder de titel Onschatbare Klassieker Magazine. Hoofdredacteur en uitgever Jan Haakman karakteriseert het eerste nummer als 'een ruwe steen' die met hulp van de lezer een 'stralend juweel' kan worden. De lezer wordt aldus geïnviteerd te melden wat hij van het blad verwacht. Zo'n uitnodiging vormt een zeldzaamheid.

De mededeling dat dit magazine het blad is waar autominnend Nederland al jaren op wacht, lijkt wat het eerste nummer betreft wat al te stoutmoedig. De coverstory handelt over de Citroën DS/ID, een tamelijk uitgemolken onderwerp. Voor vijftig jaar Ferrari geldt hetzelfde. Aan de beroemde Ford GT40 zijn vele verhalen en televisie-documentaires gewijd. De geschiedenis van de Fiat 500 is wijd en zijd beschreven. Een stuk over het 100-jarig jubileum van het Michelinmannetje is daarentegen verrassend, maar houdt al subiet op. Er had veel meer ingezeten. Ook een artikel over de ontwikkeling van het logo van Renault zou veel verder uitgediept mogen worden.

Het nieuwe magazine heeft in het bescheiden Nederlandse taalgebied concurrentie van bladen als het tweewekelijks verschijnende Oldtimer Krant en Auto Motor Klassiek. Het eerste houdt zich (te) veel bezig met rally's, races en veilingen, het tweede brengt veel nieuwtjes, maar vooral een lawine aan verrukkelijke kleine advertenties.

Het Onschatbare Klassieker Magazine zou zich moeten laten leiden door Brits of Frans voorbeeld. Bladen als Practical Classic of Rétroviseur brengen fraai geïllustreerde, vaak verrassende onderwerpen. Het minste daarnaast zou een behoorlijke agenda, een boekenrubriek en een 'newsdesk' zijn. Als het blad daarin voorziet wordt het zonder twijfel het blad waar autominnend Nederland al jaren op wacht.