Minder theologie opleidingen

ZOETERMEER, 22 JAN. Minister Ritzen (Onderwijs) wil het aantal opleidingen godgeleerdheid verminderen. Daarvoor moeten de protestantse theologische opleidingen een plan maken. Ritzen volgt adviezen van de visitatiecommissie godgeleerdheid. De commissie vindt het niet doelmatig de vijf protestantse opleidingen godgeleerdheid in Groningen, Utrecht, Leiden, Amsterdam VU en Amsterdam UvA alle open te houden. Daarnaast zijn er gereformeerde opleidingen aan drie particuliere theologische universiteiten, twee in Kampen en één in Apeldoorn. Twee worden gefinancierd door de overheid. Ook deze worden bij het plan betrokken. (ANP)