Kamervoorzitter Bukman kapittelt CD'er Janmaat

DEN HAAG, 22 JAN. Tweede-Kamervoorzitter Bukman heeft CD-fractieleider Janmaat op het matje geroepen wegens zijn gedrag tijdens het debat over de inkrimping van de varkensstapel, kort voor het kerstreces. Bukman had tijdens die vergadering de politie laten aanrukken en de vergadering geschorst, omdat op de publieke tribune de varkenshouders luidkeels hun ongenoegen kenbaar maakten. Janmaat riep de protesterende varkenshouders op het gevecht met de aanwezige politie aan te gaan. Bukman kon geen ordemaatregel tegen de CD'er nemen, omdat de gebeurtenissen plaatsvonden tijdens een schorsing. Amsterdam sleept woonboten weg

    • Eendoor Een