Inkoop van eigen aandelen wint fors terrein in Europa

ROTTERDAM, 22 JAN. Europese bedrijven hebben in het afgelopen jaar het voornemen uitgesproken om in totaal drie maal zoveel geld te besteden aan het terugkopen van eigen aandelen. In twee van de drie gevallen werd de inkoop (of de aankondiging daarvan) gevolgd door een bovengemiddelde koersstijging.

Volgens een rapport van de zakenbank J.P. Morgan zal de inkoop van eigen aandelen in Europa verder toenemen.

In 1997 hebben beursfondsen zich voorgenomen om voor 47,2 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen tegen 14,2 miljard een jaar eerder. Een deel van de voornemens is inmiddels in de praktijk gebracht. British Telecom, Reuters, Elf Acquitane en TeleDanmark zorgden voor de grootste 'terugkoopacties'.

Aandeelhouders juichen de inkoop van eigen aandelen door een bedrijf toe, omdat de hoeveelheid slecht renderend kasgeld afneemt en de winst per aandeel stijgt. De door het beursfonds ingekochte aandelen tellen niet meer mee bij de winstverdeling. Verder kan een bedrijf op deze manier zijn kosten voor kapitaal terugbrengen, omdat bankleningen goedkoper zijn dan eigen vermogen via aandelenkapitaal.

J.P. Morgan constateert dat bij 41 van de 67 aankondigingen om aandelen terug te kopen de beurskoers bovengemiddeld steeg. Gemiddeld ging de beurskoers in dat geval 19 procent sneller omhoog dan de index. De bank tekent erbij aan dat het effect afneemt als de daadwerkelijke inkoop (na de aankondiging) op zich laat wachten.

Sommige bedrijven wachten langer dan zes maanden met de daadwerkelijke inkoop en dan is het effect op de beurs verdwenen. Inmiddels is circa 12 miljard dollar van de in 1997 aangekondigde inkoopregelingen daadwerkelijk uitgevoerd.

De inkoop van eigen aandelen is verreweg het populairst in Groot-Brittannië. Als gevolg van de fiscaal vriendelijke behandeling nemen de Britse bedrijven meer dan de helft van de inkoopacties in Europa voor hun rekening. Ook in Zweden (19 procent) en Frankrijk (12 procent) wordt het fenomeen belangrijker.

Dankzij de inkoop van eigen aandelen door onder meer KLM in 1997 neemt Nederland met bijna 4 procent een zesde plaats in. ABN Amro publiceerde vorige week een onderzoek waarin de verwachting wordt uitgesproken dat 16 van de 45 onderzochte beursfondsen plannen hebben om eigen aandelen in te kopen. Wanneer de bedrijven hun beschikbare gelden aan deze inkoop zouden besteden (volgens de bank 106 miljard gulden), kunnen de beurskoersen in Nederland een stijging van 15 procent tegemoet zien.

In Nederland is het inkopen van eigen aandelen fiscaal nog onaantrekkelijk, omdat bedrijven 25 procent dividendbelasting moeten betalen over het bedrag dat zij uit de markt halen.

ABN Amro gaat ervan uit dat het ministerie van Financiën nog dit jaar met een meer soepele behandeling van de inkoop zal komen. Een wetsvoorstel wordt hierover vermoedelijk dit najaar ingediend.

Volgens J.P. Morgan zal dit jaar, behalve in Nederland, ook de fiscale wetgeving in Frankrijk, Duitsland en Zweden op dit punt worden versoepeld.

ABN Amro en ING bieden sinds een paar dagen een warrant aan, waarmee gespeculeerd kan worden op koerswinsten als gevolg van inkoop van eigen aandelen. De beide 'share buy back call warrants' (een soort call optie) zijn gebaseerd op een mandje van tien aandelen van bedrijven die gebruik kunnen maken van de inkoop van eigen aandelen. Bedrijven als Philips, Shell, Unilever en KNP BT kunnen volgens ABN Amro de winstgevendheid (en de beurskoers) hierdoor flink verhogen.