Goed gecoördineerde aan- en afvoer

Bereikbaarheid is voor Schiphol altijd een zaak geweest van levensbelang. Het luchtverkeer is tenslotte in hoge mate afhankelijk van een gedisciplineerde, goed gecoördineerde aan- en afvoer van mensen en goederen. Het was voor directie en commissarissen van het nieuwe Schiphol in 1967 dan ook uitermate frustrerend dat zij, bij het toenemende aanbod van vracht en passagiers voor de nieuwe luchthaven, nauwelijks invloed hadden op de ontsluiting van Schiphol.

Te hoge kosten voor de overheid en snel toenemende milieuprotesten mondden jarenlang uit in eindeloze discussies en rapporten die de verbetering van de bereikbaarheid over de weg of per spoor ernstig vertraagden. Een railverbinding met Schiphol kwam pas in 1978.

De ingebruikname van het klaverblad in de kruising tussen rijksweg 4 en rijksweg 6 bij Badhoevedorp was in 1967 weliswaar een belangrijke verbetering voor het wegverkeer, maar nog niet voor Schiphol. De directie ergerde zich groen en geel aan Rijkswaterstaat, dat geen haast maakte met adequate ontsluiting van de luchthaven. Rijkswaterstaat beriep zich bij het aanleggen van infrastructuur rond Schiphol regelmatig op de problemen met de drassige bodem van de Haarlemmermeer.

Zo duurde het jaren voordat rijksweg 6 tot Muiderberg was doorgetrokken, vanwaaruit een aansluiting met rijksweg 1 moest worden aangelegd. De wegverbinding tussen Oost- en Zuid-Nederland en het snel expanderende Schiphol - dat in 1969, toen deze foto werd genomen, al ruim vier miljoen passagiers verwerkte - bleef daardoor problematisch. Door de aanleg van de Coentunnel kwam er wel redelijk snel een goede verbinding met Amsterdam-Noord en de noordelijke provincies.

Fileproblemen vielen in die jaren mee. Op de foto taxiet een DC9 van de KLM op het viaduct over een A4 waarop nog nauwelijks een auto te zien is.

Over de oorsprong van de naam Schiphol bestaat een aantal theorieën. Een van de meest gangbare is dat op de plek waar Schiphol gebouwd is vroeger veel schepen vergingen. Die locatie werd aangeduid met 'Schip Holl' of 'Scheepshol'. Het woord hol heeft in dit verband de betekenis van graf.

    • Marc Serné