Fouten bij pestbestrijding; Brussel komt met nog een strafkorting

BRUSSEL, 22 JAN. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) krijgt een tweede brief van de Europese Commissie, waarin nog eens een strafkorting wordt aangekondigd voor fouten die Nederland heeft begaan bij de bestrijding van de varkenspest. Dit zeggen bronnen bij de Europese Commissie.

Vorige week liet directeur-generaal Landbouw Legras namens Eurocommissaris Fischler aan minister Aartsen per brief weten dat Nederland kan rekenen op een strafkorting van ongeveer 25 procent op Europese bijdrage aan de veterinaire kosten die zijn gemaakt bij de bestrijding van de varkenspest. Daarnaast buigt de Commissienog zich nog over een strafkorting op de Europese bijdrage aan de opkoopregeling. De varkenspest kostte Nederland vorig jaar drie miljard gulden, een miljard minder dan de minister in zijn begroting aangaf. Ruim tweederde daarvan ging naar de opkoopregeling. Van Aartsen rekende op een bijdrage van zeventig procent van de EU voor het opkopen van varkens. Het staat volgens bronnen bij de Commissie niet vast welke strafkorting hierbij gaat gelden.

Bij directe vernietiging van varkens in het kader van de bestrijding van de varkenspest draagt de EU 50 procent bij. Op deze veterinaire kosten, die vorig jaar zo'n 900 miljoen gulden bedroegen, heeft de vorige week aangekondigde korting van 25 procent betrekking. Dat kan voor minister Van Aartsen neerkomen op een tegenvaller van zo'n zestig miljoen gulden.

Een strafkorting bij de opkoopregeling, die in Nederland als preventieve maatregel is gebruikt bij de bestrijding van de varkenspest, kan veel grotere gevolgen hebben. Als de Commissie ook hier beslist tot een strafkorting van 25 procent, loopt de tegenvaller snel op tot enkele honderden miljoenen guldens. De definitieve afrekening kan nog twee jaar duren. Bij meningsverschillen kan een lidstaat verzoeken om het oordeel van een geschillencommissie en tenslotte is er de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij het Hof in Luxemburg.

Sinds vorig jaar oktober de kritiek van ambtenaren van de Commissie op de Nederlandse aanpak naar buiten kwam, heeft Van Aartsen het belang hiervan ontkend. Hij heeft er steeds op gewezen dat het slechts om een concept-rapport ging, dat in overleg met Nederland zou worden aangepast.

Maar het kabinet van Eurocommissaris Fischler (Landbouw) stelt dat er geen concept-rapporten van inspecties bestaan, alleen rapporten. Als Nederland kan aantonen dat in de rapporten onjuistheden staan, zal daarmee rekening worden gehouden. In november ging Van Aartsen er na een bezoek aan Fischler vanuit dat het rapport in samenwerking met Nederland herschreven zou worden. Maar ambtenaren van de Commissie, die gewend zijn aan politieke druk om negatieve beoordelingen van EU-lidstaten in te trekken, zeiden dat er geen sprake van was dat Fischler zijn medewerkers zou afvallen.

Nederlandse kritiek op de inspectierapporten zou zakelijk bekeken worden. Tegelijkertijd werd gezegd dat de bijdrage van de EU in de kosten voor bestrijding van de varkenspest zou worden gekort. Over het in overleg met Nederland herschrijven van inspectierapporten is volgens bronnen bij de Europese Commissie nooit gesproken.