Euro

Waarom heeft NRC Handelsblad, in de overigens zeer gewaardeerde berichtgeving over de Euro, het probleem onbesproken gelaten wat er gebeurt wanneer een lid van de Monetaire Unie na deelneming niet langer aan de voor de euro gestelde criteria voldoet.

De boeteclausule van het stabiliteitspact maakt de problematiek voor dat land immers alleen maar groter. Indien het de limiet voor zijn begroting of staatsschuld overschrijdt, valt eerder revolutie te voorzien dan bezuiniging plus boetedoening.

In de praktijk zal het er op neerkomen dat daar niets van terechtkomt en dat de partners in de Unie de zondaar uit het moeras moeten helpen, met alle kosten van dien.