CDA schuift met Kamerkandidaten

DEN HAAG, 22 JAN. De afdelingen van het CDA hebben enkele vrouwelijke en regionale kandidaten hoger op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gezet. De achterban heeft tegelijk de top van de lijst ongewijzigd gelaten. Dit is de uitkomst van een schriftelijke stemming, waaraan ruim driekwart van de CDA-afdelingen heeft deelgenomen.

Het Limburgse Kamerlid, mevrouw M. van der Hoeven is een plaats gestegen, van 6 naar 5. Daardoor is de voorzitter van de metaalwerkgevers H. van den Akker, de derde nieuwkomer op de lijst, een plaats gezakt. De vierde nieuwkomer, de vroegere directeur van Artsen zonder Grenzen, J. de Milliano, zakt ook een plaats, van 8 naar 9. Hij wordt gepasseerd door het Brabantse Kamerlid, mevrouw N. Dankers.

Ook Kamerlid G. Leers, evenals Dankers afkomstig uit Brabant, stijgt een plaats, van 17 naar 16. Verder stijgt de financieel specialist van de fractie, G. Terpstra, twee plaatsen, van 36 naar 34. Als gevolg daarvan zakken het zittende Kamerlid C. Bremmer en nieuwkomer C. Eurlings allebei een plaats.

De Zuthpense wethouder mevrouw M. de Pater-van der Meer stijgt van plaats 30 naar plaats 29. Hierdoor zakt de allochtone kandidaat, C. Cöruz, één plaats, naar 30.

Verder is A. Koppejan, mede-iniatiefnemer van de jongerenbeweging die het CDA wil vernieuwen, de zogeheten 'Confrontatie met de toekomst', een plaats gestegen, van 38 naar 37. Het CDA heeft nu 37 Kamerzetels. In de opiniepeilingen schommelt de partij rond dit aantal.

Ook na de wijzigingen die de CDA-achterban aanbrengt, wordt de toekomstige Tweede-Kamerfractie voor bijna de helft vernieuwd. Het congres van het CDA stelt de kandidatenlijst volgende maand definitief vast.