Zalm probeert betalingen te spreiden

AMSTERDAM, 21 JAN. Terwijl minister Zalm drukke besprekingen voerde in Brussel, over Italië en de Economische en Monetaire Unie, zag Financiën maandag jongstleden kans 3,3 miljard gulden af te lossen op een obligatielening die eigenlijk pas per 15 juli aanstaande afloopt. Hiermee is het uitstaande bedrag van deze lening afgenomen tot 17,6 miljard gulden.

Door de beleggers nu al, ruim voor de oorspronkelijke aflossingsdatum, een deel van hun inleg terug te geven, hoopt Zalm de rente- en aflossingsbetalingen over het jaar beter te spreiden. In februari en maart zal hij deze terugkoopoperatie daarom waarschijnlijk herhalen.

In de Weekstaat, de verkorte balans van De Nederlandsche Bank, is van de vervroegde terugbetaling niets te zien; de Agent van Financiën streeft er sinds begin 1997 immers naar de post ' 's Rijks schatkist' op 50 miljoen gulden stabiel te houden. Indien een saldo boven deze 50 miljoen gulden dreigt te ontstaan, zet de Agent van Financiën dit 'overschot' meteen uit op de geldmarkt. Een saldo onder de 50 miljoen gulden zuivert hij meteen aan door bijvoorbeeld een extra uitgifte van DTC's op de geldmarkt.

Wel zichtbaar in de Weekstaat is de stijging van de dollar met 2 cent naar 2,07 gulden. Deze dollarstijging resulteert aan de passiefzijde van de balans in de toename van de post 'Waarderingsverschillen goud en deviezen' met 378 miljoen gulden en aan de actiefzijde in de toename van de post 'Vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten'. Deze laatste post stijgt echter met meer dan 378 miljoen gulden doordat de centrale bank gedurende de verslagweek nieuwe waardepapieren kocht die luiden in vreemde valuta's. De aankoop, die verband houdt met het deviezenbeheer van De Nederlandsche Bank, maakt onderdeel uit van een zogeheten repo-transactie: de deze week gekochte papieren zal de centrale bank op termijn weer aan dezelfde partij verkopen, wat zichtbaar is in de toename van de post 'Verplichtingen in buitenlandse geldsoorten'.

Naast andere posten resulteerden de afname van de hoeveelheid bankbiljetten in omloop (min 292 miljoen gulden) en een grotere speciale belening (90 miljoen gulden) in een toename van de door banken aangehouden kasreserve.

Afgelopen maandag bedroeg het saldo op de kasreserverekening ruim 5 miljard gulden, 370 miljoen gulden meer dan aan het einde van vorige verslagweek. Met nog drie dagen te gaan in de lopende kasreserveperiode, lag het tot nu toe gemiddeld door de banken aangehouden kasreservesaldo afgelopen maandag nog maar net boven het gemiddeld verplicht aan te houden bedrag van 5.044 miljoen gulden. Aanstaande vrijdag gaat de nieuwe kasreserveperiode, die loopt tot 27 februari, van start.

Bron: ING Economisch Bureau