Steun voor werklozen; Akkoord in Zuid-Korea over crisis

SEOUL, 21 JAN. Vertegenwoordigers van bedrijven, vakbonden en de regering van Zuid-Korea hebben gisteren een principe-akkoord bereikt over het verdelen van de pijn van de ingrijpende economische hervormingen die nodig nodig zijn om de diepe financiële crisis te overwinnen.

Over het heetste hangijzer, het wettelijk mogelijk maken van massa-ontslag, bleven de drie partijen het oneens. Hierover zal op verzoek van de vakbonden nog verder worden onderhandeld.

De vorige week op verzoek van aanstaand president Kim Dae-jung ingestelde commissie presenteerde gisteren een document van vijf punten. En hoewel over collectieve ontslagen bij de chaebols (grote conglomeraten) nog geen overeenstemming is bereikt, is de verwachting dat het parlement een wetsvoorstel daartoe begin volgende maand zal behandelen. Nu zijn massale bedrijven in Zuid-Korea bij wet verboden. De vakbonden (bij elkaar twee miljoen werknemers vertegenwoordigend) zijn bereid tot op zekere hoogte met massale ontslagen akkoord te gaan, maar weigeren tot dusverre een wettelijke regeling.

In de commissie is overeengekomen dat bedrijven in ernstige problemen eerst zullen proberen via loonsverlagingen en werktijdverkorting ontslagen te voorkomen. De regering zal eind deze maand “drastische maatregelen” aankondigen om massale werkloosheid te bestrijden en de financiële steun aan mensen zonder werk te verhogen.

Eerder sloot Seoul een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een hulppakket van bijna 58 miljard dollar in ruil voor hervormingen.

Kim Dae-jung die pas 25 februari wordt ingehuldigd maar nu al ferm leiding geeft aan het proces van economische hervormingen, kapittelde gisteren de industriële mammoetbedrijven, die volgens hem nog niet ver genoeg gaan met hun maatregelen. Na Hyundai en LG kondigde vandaag Samsung (o.a. halfgeleiders en consumentenelektronica) aan zich te zullen concentreren op 3 of 4 kernbedrijven, gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden, te stoppen met kruisgaranties (winstgevende onderdelen die verliesgevende activiteiten steunen), buitenlanders aan te trekken in het bestuur en over enige tijd voor de divisie Elektronica notering aan te vragen op Wallstreet. Topman en grootaandeelhouder Lee-Kun-hee beloofde tijdelijk het grootste deel van zijn salaris te zullen afstaan en 120 miljard won (75 miljoen dollar) van zijn privé-bezittingen in zijn concern te investeren.