Polis voor fraude op Zweedse effectenbeurs

De Britse verzekeraar Lloyd's of London heeft gisteren de eerste polis die verzekering biedt tegen frauderende beurshandelaren verkocht aan een klant in Zweden. Voorlopig komt het nieuwe verzekeringsproduct alleen op de markt in dit Scandinavische land. Aan polissen voor andere naties wordt gewerkt, maar Nederland staat niet hoog op de lijst.

De Amsterdamse verzekeraar Lugt Sobbe & Co, de Nederlandse agent voor Lloyd's, ziet in Nederland niet zo snel een verzekering voor commissionairshuizen op de markt komen. Directeur Van Ommen: “Het nu ontwikkelde product is aangepast aan de wetgeving van Zweden.” Van Ommen vreest dat in Nederland “zeer hoge premies” moeten worden betaald, “als het er al van komt.”

De nieuwe polis maakt het risico van wat Van Ommen “pure fraude” noemt verzekerbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geval waarbij een handelaar tot verkoop van aandelen overgaat zonder toestemming van de eigenaar. Alleen de schade die de belegger lijdt is verzekerd, de boete voor de handelaar niet. Van Ommen: “Handelen met voorwetenschap is zo oud als beleggen. Ik vraag me af of zulke fraude ooit verzekerbaar wordt. In onze wetgeving over fraude zitten bovendien nog te veel grijze gebieden. Ik weet namelijk niet of aandelenhandel met zwart geld echte fraude is. Ik zou het huis van een drugshandelaar kunnen verzekeren. Overtreed ik dan de wet?”

Van Ommen verwacht dat de strafzaken over fraude op de Amsterdamse effectenbeurs meer duidelijk zullen bieden over de juridische definitie van beursfraude.