Orkesten willen intrekking van 7 procentsregel

AMSTERDAM, 21 JAN. De Nederlandse orkesten vinden dat staatssecretaris Nuis (OCW) zo snel mogelijk een eind moet maken aan de door hem opgelegde verplichting om minstens zeven procent van de tijd op het podium Nederlandse muziek te spelen.

Gisteren zei de Raad voor Cultuur in een advies aan Nuis dat zo'n voor alle orkesten gelijk quotum geen rekening houdt met onderlinge verschillen tussen de orkesten. Volgens het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten (CNO) bevat het advies van de Raad over het Nederlandse repertoire “goede en evenwichtige ideeën.” Het CNO gaat ervan uit dat Nuis het advies in grote lijnen overneemt dan ook de 7-procentregeling intrekt.