Nieuw dieptepunt roepia in Indonesië

JAKARTA, 21 JAN. Aanhoudende twijfel over de kredietwaardigheid van het land en toenemende bezorgdheid over de politieke stabiliteit hebben vanochtend gezorgd voor een verscherping van de financiële crisis in Indonesië.

Halverwege de middag bereikte de koers van de roepia een nieuw dieptepunt: 14.000 tegen 1 dollar. Gisteren stond de roepia nog op 9.750.

Volgens waarnemers zou de koersval mede zijn ingegeven door geruchten dat minister van Onderzoek en Technologie, B.J. Habibie, grote kans maakt de nieuwe vice-president van Indonesië te woren. Aanleiding voor die speculatie was de bekendmaking, gistermiddag, van de profielschets van de nieuwe vice-president. Daarin staat onder andere dat de kandidaat een goed begrip moet hebben van wetenschap, technologie en industrie. En dat lijkt speciaal toegespitst op Bacharrudin Jusuf Habibie (61), van opleiding vliegtuigbouwkundige en directeur van de vliegtuigfabriek IPTN die bezig is met de ontwikkeling van een eigen straalvliegtuig.

Habibie, die geldt als een vertrouweling van president Soeharto, is niet onomstreden wegens zijn voorliefde voor geldverslindende hightech projecten. Zijn critici vinden dat dat geld beter kan worden besteed aan zaken die rechtstreeks het belang van de bevolking dienen. Een van de maatregelen in het kader van het recentelijk afgesloten akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) behelst dan ook het schrappen van subsidies en belastingvoordelen voor ITPN.

Tot nu toe heeft Soeharto steeds militairen geselecteerd voor de functie van vice-president. Daarom blijven ook andere leden van het Indonesische kabinet potentiële kandidaten voor het vice-presidentschap. Zo valt niet geheel uit te sluiten dat de huidige vice-president Try Sutrisno wordt herkozen. Daartegen pleit dat tot nu toe een vice-president nog nooit een tweede termijn heeft gekregen. Aan de andere kant zijn er signalen, onlangs nog van een groep oud-militairen en politici, dat Sutrisno goed ligt bij de strijdkrachten.

Andere namen die voortdurend worden genoemd als mogelijke kandidaten voor het vice-presidentschap zijn de minister van Informatie Hartono, tevens oud-commandant van het leger, diens opvolger Wiranto en Ginandjar Kartasasmita, de minister van Nationale Ontwikkelingsplaning.

Een groep academici, verbonden aan het (semi-overheids-) Instituut voor Wetenschappen, heeft de regering vanochtend onvermogen verweten de economische crisis op te lossen. Ze vinden dat president Soeharto moet opstappen.