Nationale feestdag

Koninginnedag in Nederland? Ja, dat is wanneer in Antwerpen alle straten dichtslibben met wagens met een Nederlands nummerbord. Verkeerschaos alom. 21 juli? Dan zitten in Nederland alle pretparken, stranden en steden vol Belgen.

Voor Nederlanders met een drang naar het zuiden zijn er redenen genoeg om onze nationale feestdagen aan te stippen, want die hebben we hier in ruime mate. We feesten hier Vlaams, Waals, Brussels, zelfs Duits. De grote nationale feestdag is en blijft 21 juli met koninklijk spektakel in Brussel, maar die datum ligt zo ingebed in vakantie dat die dag nauwelijks nog reliëf krijgt. Maar winkels, banken en zo zijn potdicht. Op die datum deed in 1831 de eerste koning, Leopold van Saksen-Coburg Gotha zijn intrede in Brussel. Op 11 juli, eveneens in de vakantie, viert de Vlaamse Gemeenschap haar eigen feest. Men herdenkt dan de Slag der Gulden Sporen die in 1302 plaatsvond en waar Vlaanderen de Fransen overwon.

27 september: officiële feestdag van de Franse gemeenschap en het Waals gewest. In 1830 verjoeg het Brusselse en het Waalse volk het Hollandse leger. Verjagen is een groot woord, de Hollanders waren voor zonsopgang vertrokken.

De Duitstalige gemeenschap heeft een officiële feestdag op 15 november, dag van onze dynastie. Dan vlagt en feest men in de streek van Eupen en St. Vith. Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft nog geen officiële feestdag, maar een Irisfeest eind april staat in de steigers.

Bij al die festiviteiten horen nog vlaggen, vaandels en volksliederen. Als nationale hymne is er de 'Brabançonne', in Vlaanderen zingt men de 'Vlaamse Leeuw'. Voor Wallonië is er nog geen eensgezindheid: in Luik zingt men 'Le valeureux Liégeois', in Namen 'La bia bouquet' en in Bergen (Mons) 'Le Doudou'.

Meteen is duidelijk dat een land als het onze besturen geen sinecure is. Van enige samenzang is geen sprake. Europa één? Natuurlijk, maar België zal altijd gescheiden blijven.