Missie ontevreden uit Algerije

Een delegatie van de Europese Unie heeft gisteren een bezoek van 26 uur aan Algiers afgesloten waartoe de EU had besloten na de golf van massamoorden in Algerije.

ALGIERS, 21 JAN. De Oostenrijkse onderminister van Buitenlandse Zaken, Benita Ferrero-Waldner, is verre van tevreden over de manier waarop de Algerijnse regering het bezoek van de Europese trojka waarvan zij deel uitmaakt, heeft georganiseerd. “Neem nu bij voorbeeld de humanitaire kant van de toestand hier. We hadden met de delegatie toch graag enkele gewonden (overlevenden van de recente massamoorden) ontmoet en - voor mij in het bijzonder - ook de vrouwen, de moeders van de slachtoffers. Maar dat was onmogelijk. Ik vind dat zeer betreurenswaardig”, zei zij gisteren na afloop van een persconferentie aan het eind van het eendaagse bezoek.

Ferrero-Waldner, die met haar Luxemburgse collega Georges Wohlfart en de Brit Derek Fatchett in Algiers was, noemde de missie een succes “voor zover het de algemene doelstelling betreft”. “We wisten vooraf al dat het vooral om het opstarten van een politieke dialoog ging, om het herstel van het vertrouwen tussen de Algerijnse regering en Europa, en ik denk dat die doelstelling vrij goed is bereikt.” “Deze dialoog zal zeker worden voortgezet, dat staat vast.” De Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Attaf, heeft een uitnodiging aanvaard om naar Londen te komen om de dialoog voort te zetten.

De Oostenrijkse onderminister betreurde het ook dat de humanitaire hulp die de trojka als blijk van de solidariteit van de Europeanen met de slachtoffers van het geweld in Algerije wilde aanbieden, door de Algerijnse regering is afgewezen. “Wij wilden echt iets doen voor de slachtoffers, via het Rode Kruis of het Internationale Comité van het Rode Kruis. Misschien lukt dat in de toekomst nog wel een keer.”

Ook de Luxemburger Wohlfart was niet echt ingenomen met de resultaten van deze missie. Hij gaf dat nadrukkelijk te kennen na de officiële persconferentie. “Wij zijn eigenlijk wat de hoofdlijnen betreft helemaal niet op dezelfde golflengte gekomen. Wij wilden graag zien dat de regering in Algiers de speciale rapporteur voor de mensenrechten van de Verenigde Naties zou uitnodigen om eindelijk eens duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheid voor het geweld. Als u (Algiers) niets te verbergen hebt, (..) inviteer dan de vertegenwoordiger van de VN, dan zouden al heel wat vage beschuldigingen en vermoedens omtrent de betrokkenheid van de regering en het leger de kop ingedrukt kunnen worden. Maar de Algerijnse regering heeft ons ook daarin niet willen volgen, wat ik zeer jammer vind.”

Ook delegatieleider Derek Fatchett had enkele kritische kanttekeningen in de richting van het Algerijnse regime. “Wij hopen dat de pers hier in de toekomst wèl vrij zal kunnen opereren. Algerije heeft namelijk alle belang bij een grotere openheid omtrent het geweld en de veiligheidsproblemen.”

Pagina 4: 'Wat is Europa hier in Algerije komen doen?'

Ook betreur ik dat wij zelfs geen krans hebben kunnen leggen op de graven van de slachtoffers of op een andere symbolische manier uiting konden geven aan de Europese sympathie met de slachtoffers.''

Op haar beurt leverde de Algerijnse pers vanmorgen scherpe kritiek op de trojka. “Wat is Europa hier komen doen?”, aldus een kop in Le Matin. “Het land baadt nog altijd in het bloed”, stelde El-Watan. “De Europeanen hadden welgeteld vijf minuten voor de ontmoetingen met politieke partijen, en een half uur voor contacten met de regering”, schreef L'Actualité. Hoe kunnen de Europeanen zich dan een serieus idee vormen van de toestand in Algerije, vroeg de commentator van de krant zich af. En hoe denken ze werk te gaan maken met de bestrijding van terroristische netwerken in Europa zelf, verwoordde hij de laatste tijd herhaaldelijk uitgedrukte eisen van de Algerijnse regering. Hij fulmineerde dat het bezoek niets meer was dan een provocerende inbreuk op de soevereiniteit van het land.

Voor de Algerijnse bevolking zelf was het gisteren een dag als alle andere. Bij een bomaanslag in een overvolle bus in het centrum van Algiers vielen zeker vier doden en tientallen gewonden. Naar verluidt hebben veiligheidsdiensten de laatste dagen talrijke bomaanslagen in de hoofdstad verijdeld. “Het terrorisme is een bedreiging”, stelt een affiche waarop de bevolking wordt aangemaand een aantal regels in acht te nemen om bomaanslagen te voorkomen.

    • Wilfried Bossier