Leider Rwanda vraagt hulp EU

BRUSSEL, 21 JAN. De vice-president en 'sterke man' van Rwanda, Paul Kagame, heeft de Europese Unie gisteren opgeroepen het land te helpen zijn economische problemen op te lossen en de democratie te consolideren.

Tijdens een onderhoud met de commissie Ontwikkelingssamenwerking van de EU, op wier uitnodiging hij in Brussel is, bezwoer Kagame de Unie “geen deel te zijn van onze problemen, maar van de oplossing”. Hij verweet niet nader genoemde EU-leden partijdigheid in het conflict tussen zijn door Tutsi's gedomineerde regering en Hutu-rebellen. Kagame uitte ook kritiek op donoren die “willen dat we eerst de problemen oplossen waarbij we hulp nodig hebben, voor zij over de brug komen”.

Na een onderhoud met Europees commissaris Jo de Deus Pinheiro (Ontwikkelingssamenwerking) zei Kagame dat hij de EU onder meer heeft verzocht om begrotingshulp en schuldenverlichting. Volgens Pinheiro is het tijd dat de EU “zich engageert met Rwanda”, maar hij noemde geen bedragen. Sinds de genocide in 1994 heeft de EU zich beperkt tot noodhulp en - sinds kort - rehabilitatiehulp bij de opvang van vluchtelingen en bespoediging van de berechtiging van de naar schatting 120.000 Rwandezen die vastzitten wegens deelname aan de massamoorden.

Kagame brengt dezer dagen ook een werkbezoek aan België, Rwanda's voormalige moederland. Hij zal vandaag onder meer een onderhoud hebben met koning Albert II. In een vraaggesprek met het dagblad Le Soir zei Kagame dat hij in Brussel niet zal ingaan op de jongste bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie, die zich heeft gebogen over de rol van de Belgische regering en legerleiding bij het begin van de genocide in 1994. Kagame: “Ik wil me niet bedienen van de genocide om sympathie te wekken. Wat dat thema aangaat, moet ieder handelen naar zijn eigen geweten”.

Over de jongste gewelddaden door Hutu-rebellen in het noordwesten van Rwanda zei de vice-president: “De situatie blijft problematisch, maar verbetert geleidelijk. De bevolking is teleurgesteld in deze gewapende elementen. Tijdens mijn bezoeken aan het gebied hebben mensen mij gevraagd om wapens om zichzelf te verdedigen. We bevinden ons tussen een heuse oorlog en een low intensity conflict, maar de troebelen blijven beperkt tot het noordwesten; elders in het land is het rustig.” (AFP, Reuters)