Kans op vorming stadsprovincie vrijwel nihil

DEN HAAG, 21 JAN. De kans dat de totstandkoming van een stadprovincie nog deze kabinetsperiode wordt geregeld, is vrijwel nihil geworden. De Eerste Kamer besloot gisteren geen eindverslag uit te brengen over de 'interimwet'.

Deze wet gaat vooraf aan de speciale wet voor de stadsprovincie en regelt de voorbereiding van de komst van de stadsprovincie. De Eerste Kamer wil tegelijk met de interimwet ook de speciale wet beoordelen. Die ligt echter nog voor advies bij de Raad van State. Stadsprovincies zijn bedoeld om de regionale problemen aan te pakken die de bestuurskracht van gemeenten te boven gaan, maar die weer te klein zijn voor de desbetreffende provincie. Eerder paste de Tweede Kamer de plannen van het kabinet al drastisch aan. Alleen Rotterdam en Eindhoven komen nu nog in aanmerking voor omvorming tot stadsprovincie.