Jorritsma en De Boer oneens over Schiphol

DEN HAAG, 21 JAN. Binnen het kabinet is onenigheid ontstaan over een suggestie van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) dat de geldende beperkingen op de geluidsoverlast rond Schiphol moeten worden aangepast, zodat de luchthaven ook dit jaar met ruim 10 procent kan groeien.

Minister De Boer (Milieubeheer) vindt dat haar collega veel te hard van stapel loopt.

Jorritsma deed haar suggestie in een adviesaanvraag aan de Commissie Geluidshinder Schiphol. De commissie moet haar adviseren over een recent voorstel van Schiphol om overschrijding van de toegestane geluidshinder op enkele punten te gedogen. Aldus zou er dit jaar ruimte zijn voor 400.000 starts en landingen, zo'n 50.000 meer dan in 1997. Vorig jaar kreeg Schiphol toestemming de wettelijk vastgelegde geluidsgrenzen eenmalig te overschrijden.

Jorritsma suggereert in haar adviesaanvraag de contouren te wijzigen, waarbinnen de geluidshinder bepaalde grenzen niet mag overschrijden.

Gezien de tijdrovende procedure die daarvoor nodig is, zal dit zeker niet in 1998 lukken. De minister wil hierop alvast een voorschot nemen. Critici van de minister, onder wie de Kamerleden Van Gijzel (PvdA), Rosenmöller (GroenLinks) en Van 't Riet (D66), menen dat Jorritsma hiermee ingaat tegen haar eerdere belofte dit jaar geen extra geluidsoverlast te dulden.

Minister De Boer toonde zich gisteren onaangenaam getroffen door het schrijven van Jorritsma, waarin ze niet vooraf was gekend. Ze wees er tegenover het NOS-journaal op dat de afspraken over Schiphol niet zomaar op stel en sprong kunnen worden veranderd. “Dat moet je op een ordentelijke wijze doen, daar moet je de bevolking bij betrekken”, aldus de bewindsvrouw. “Het kan niet zomaar bij een enkele brief waarbij je advies vraagt aan een commissie.”

Een woordvoerder van Jorritsma haastte zich vanmorgen te verklaren dat de suggestie van de minister nog allerminst neerkomt op een besluit. “We willen nog steeds niet gedogen.” Een zegsman van De Boer daarentegen zei: “De beide ministers moeten hierover eens stevig met elkaar doorpraten.”

Morgen is er op verzoek van Rosenmöller een spoeddebat in de Tweede Kamer over de kwestie, waarbij behalve minister Jorritsma vermoedelijk ook haar collega De Boer aanwezig zal zijn.

Rosenmöller noemde Jorritsma's suggestie “hoogst merkwaardig” en zei het kabinet aan zijn woord te willen houden over de geluidsoverlast. Zijn collega Van Gijzel sprak van een “dubieus voorstel”. Hij beschuldigde de minister van een “hap-snap-beleid” en pleitte voor duidelijke afspraken over een selectieve groei van Schiphol. VVD-Kamerlid Te Veldhuis vond de brief van Jorritsma juist verstandig.

De Commissie Geluidshinder Schiphol presenteert morgen haar advies. Het het rapport van de zogeheten Commissie In 't Veld, die in opdracht van het kabinet studie heeft gemaakt over de geluidshinder op Schiphol, wordt volgende week dinsdag verwacht.