Gesprek van VN met Irak levert niets op

BAGDAD, 21 JAN. Besprekingen tussen de chef van de ontwapeningscommmissie van de Verenigde Naties voor Irak (UNSCOM) en Iraakse functionarissen hebben niets opgeleverd.

Irak wil dat UNSCOM haar pogingen toegang te verkrijgen tot zogeheten 'presidentiële' plaatsen enkele maanden “bevriest”, aldus Richard Butler, leider van UNSCOM, vanochtend op een persconferentie in Bagdad aan het eind van zijn besprekingen. Butlers bezoek aan Irak was juist bedoeld om de Iraakse autoriteiten ertoe te bewegen hun verzet tegen inspectie van de 'presidentiële' plaatsen op te geven. Bagdad stelt dat dergelijke inspecties inbreuk maken op de Iraakse soevereiniteit.

Butler onderstreepte vanochtend dat het aan de Veiligheidsraad van de VN is om een reactie te geven op het Iraakse “verzoek”. Maar hij voegde eraan toe zijn gesprekspartner, vice-premier Tareq Aziz, te hebben duidelijk gemaakt dat “een bevriezing” volledig in strijd is met besluiten van de Veiligheidsraad.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, wees het Iraakse idee vanochtend meteen van de hand. Hij herhaalde dat Groot-Brittannië, dat een permanent lid van de Veiligheidsraad is, militaire opties om Irak tot de orde te roepen niet uitsluit.

Volgens Butler toonde Tareq Aziz zich bereid in april opnieuw over de kwestie van de 'presidentiële' plaatsen te praten als technische besprekingen over het verloop van de ontwapening van Irak dan hadden geleid tot sluiting van de diverse dossiers tegen Irak. Als het enige overgebleven obstakel voor opheffing van de handelssancties tegen Irak de kwestie van de 'presidentiële' plaatsen zou zijn, dan kon er wat betreft Bagdad over worden gepraat. Butler zei dat hij sterk betwijfelde of de technische besprekingen het door Tareq Aziz voorziene resutaat zouden hebben.

Butler had tevens gevraagd naar het dreigement van Saddam Hussein alle samenwerking met de wapeninspecteurs over vier maanden te beëindigen als UNSCOM tegen die tijd niet klaar was met de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens. Tareq Aziz had geantwoord: “De verklaring van de president zegt wat zij zei.” (Reuters, AP, AFP)