Fraude loonbedrijven Westland

DEN HAAG, 21 JAN. Bedrijven die personeel uitlenen voor ongeschoold werk, zogenoemde handmatige loonbedrijven, frauderen op grote schaal.

Dat blijkt uit een onderzoek naar dergelijke loonbedrijven die voor de glastuinbouwbedrijven in het Westland werken.

Het onderzoek is gedaan door het Regionale Interdisciplinaire Fraudeteam (RIF) Den Haag, een samenwerkingsverband van politie, Belastingdienst, arbeidsinspectie en sociale zekerheidsinstanties zoals de sociale dienst en het GAK. De vijf RIF-teams die in Nederland sinds 1993 zijn opgericht, brengen bedrijfstakgewijs fraude met belastingen en sociale premies in kaart.

Het RIF-team in Den Haag onderzocht na een steekproef achttien van de bijna tweehonderd meest agrarische loonbedrijven in de regio Haaglanden. Veertien van de achttien loonbedrijven bleken te hebben gefraudeerd met belastingen of sociale premies. De totale loonsom van de groep bedrijven is jaarlijks zo'n tien miljoen gulden. Ze kunnen een naheffing tegemoet zien van vier miljoen gulden.

Volgens het RIF-team blijkt uit het naar verhouding grote fraudebedrag onder een klein aantal loonbedrijven, dat de fiscus en de sociale zekerheidsinstellingen “omvangrijke schade oplopen door het optreden van de handmatige loonbedrijven”.

Veel loonbedrijven gaan na een kort bestaan failliet om zo de belasting te ontlopen. Vaak wordt korte tijd na het faillissement door een stroman een identiek bedrijf opgericht.

“De situatie die we bij loonbedrijven aantroffen, is bijna net zo erg als we vooraf hadden gevreesd”, meent de coördinator van het onderzoek naar de Haaglandse loonbedrijven, M. Coffeng.