Flink meer winst voor Lucent

NEW YORK, 21 JAN. Het Amerikaanse Lucent Technologies, waarmee Philips op het terrein van de telecommunicatie samenwerkt, heeft de winst voor buitengewone baten en lasten zien stijgen naar 1124 miljoen dollar (2328 miljoen) na een winst van 859 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet vertoonde een verbetering van bijna 10 procent. In het laatste kwartaal van 1997, het eerste van het boekjaar, bedroeg de omzet 8,72 miljard dollar.

In de cijfers, die Lucent gisteren presenteerde, zijn de resultaten van het samenwerkingsverband met Philips buiten beschouwing gelaten. Ook de winstgevendheid nam toe. De brutomarge, het bedrijfsresultaat als perecentage van de omzet, ging omhoog van 45,9 procent tot 48,2 procent. Dat vloeide vooral voort uit de grote vraag naar softwareproducten, uit de inkomsten uit patenten en het vermindering van de kosten. (ANP)