Expansie treft Doel; Uitbreiding haven van Antwerpen

BRUSSEL, 21 JAN. De Vlaamse regering heeft gisteren ingestemd met de bouw van een containerdok bij het Scheldedorp Doel, vlakbij de Nederlandse grens, ter uitbreiding van de Antwerpse haven. De overheid kan de leefbaarheid niet meer garanderen van het dorp, dat ingeklemd komt te liggen tussen industrieterrein, havenbedrijven en een kerncentrale.

Tot de bouw van de containerterminal, die in 2010 af moet zijn, werd besloten om tegemoet te komen aan het Antwerpse havenbestuur dat al sinds 1995 aandringt op uitbreiding om het groeiende containervervoer op te vangen. Containervervoer is in Antwerpen met 56 procent van het totale verkeer laag vergeleken met andere internationale havens. De Vlaamse overheid is van mening dat dit de enige sector is waarin uitbreiding nog mogelijk is. “De bouw van het dok is een economische noodzaak voor de haven van Antwerpen”, aldus gisteren Vlaams minister-president Luc Van den Brande.

Kosten van de terminal worden geraamd op 13 miljard franc (0,7 miljard gulden), die voor het grootste deel moeten worden opgebracht door de Vlaamse overheid. Voor de aanleg van het containergetijdedok moet ten minste 30 miljoen kubieke meter slib worden weggebaggerd om ook grote schepen toegang te bieden. De bagger zal deels worden gebruikt voor de ophoging van de oevers en haventerreinen, wat de leefbaarheid van het dorp niet ten goede komt. De groene partij Agalev en de Bond Beter Leefmilieu zijn woedend over het “ondoordachte en onzinnige besluit” dat is genomen “onder het mom van economische ontwikkeling”.

Voor de ongeveerd negenhonderd inwoners die Doel nog telt wordt een sociaal en financieel begeleidingsplan opgesteld dat in juni rond moet zijn. De Doelenaars worden niet verplicht te verhuizen.

Rotterdam ziet de uitbreiding in Antwerpen niet als een bedreiging, al kan elke toevoeging aan de capaciteit voor het containervervoer de vervoerstarieven verder onder druk zetten, zegt woordvoerder Nico van Heeze van het havenbedrijf Rotterdam. In Antwerpen gaat het vooral om een verschuiving binnen de havenbusiness: de traditionele overslag van goederen zal steeds meer overgeschakelen op containers, legt hij uit.

“Bijvoorbeeld citrusvruchten uit Zuid-Afrika en kiwi's uit Nieuw-Zeeland die nu nog op pallets binnenkomen. Ook de duurdere merken auto's zullen in containers worden geplaatst. En de grootste klant van de Antwerpse haven, de reder MSC (Mediterranian Shipping Company) die nu 'achter de sluizen' overslaat, wil verplaatsen naar 'voor de sluizen' om sneller te kunnen lossen. Met dit plan tot uitbreiding kan Antwerpen die klant behouden.”