Website

Nu gebleken is dat Paula Jones, die president Clinton van ongewenste intimiteiten beschuldigt, wordt gesteund door ultrarechtse christenen verliest ze de sympathie van het Amerikaanse publiek. Op de website van het Paula Jones Legal Fund is een beschrijving van de zaak te zien en wordt vooral om geld gevraagd om de juridische kosten te dekken. De advocaten van Jones eisen 2 miljoen dollar schadevergoeding. (jones-clinton.com)