Wachtlijsten

Volgens de meest recente opgave van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen omvat de getotaliseerde wachtlijst voor ziekenhuisbehandeling 127.000 personen, verdeeld over met name genoemde categorieën zoals oogheelkunde en cardiologie (NRC Handelsblad, 14 januari). Een gemiddelde wachttijd van 14 dagen wordt noodzakelijk geacht om het gebruik van de operatiekamers goed te kunnen plannen.

Er is één wachtlijst die zich nog niet merkbaar in de welwillende belangstelling mag verheugen. Het betreft de wachtlijst van mensen die voor tandheelkundige behandeling in belangrijke mate of geheel aangewezen zijn op narcose (operatiekamernarcose of intraveneuze sedatie). Het betreft met name mensen met een verstandelijke handicap, maar ook mensen met spasmen, epilepsie of ongeluktrauma's, vermoedelijk enige duizenden. Voor deze vorm van tandheelkundige zorg gelden wachttijden van gemiddeld drie tot zes maanden en er bestaat geen duidelijke wachtlijstregistratie.

Deze wachtlijst bestaat al vele jaren, en vertoont geen neiging om spontaan te verdwijnen, in tegenstelling tot wat de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg onlangs in algemene zin voor wachtlijsten suggereerde.

Als men van regeringswege tegen tweedeling in de zorg is, zoals minister Borst nog eens op 13 januari in de Tweede Kamer stelde, dan mag er wel eens wat aan deze schrijnende wachtlijst gedaan worden.