Waarde fusies en overnames naar record

ROTTERDAM, 20 JAN. Het aantal fusies en overnames in Europa heeft in 1997 een record bereikt. De waarde van de transacties nam met 73 procent toe tot een nog niet eerder vertoond bedrag van 142 miljard dollar. Nederlandse bedrijven hebben in 1997 bijna 21 miljard dollar geïnvesteerd in buitenlandse acquisities, een stijging van 5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Dit blijkt uit een onderzoek van de adviesfirma KPMG Corporate Finance. Nederlandse ondernemers hebben vorig jaar 306 buitenlandse ondernemingen gekocht, waarbij de meeste investeringen in de Verenigde Staten werden gedaan.

De grootste overname van een Nederlands bedrijf kwam op naam van ING dat de Belgische Bank Brussel Lambert voor ruim 4 miljard overnam. De forse toename van de acquisities in Europa is volgens KPMG vooral het gevolg van de komst van de Economische en Monetaire Unie. “Gezien de kansen die Europa grote ondernemingen biedt, zal de overnamekoorts het komende jaar voortduren”, zo stelt KPMG.

Ook het aantal overnames door buitenlandse bedrijven in Nederland is toegenomen. In waarde gemeten gaat het bijna om een verviervoudiging. In 1997 werd voor 17,5 miljard dollar (128 transacties) gekocht, tegen 4,5 miljard (139 transacties) een jaar eerder.

Wereldwijd steeg de waarde van de transacties met een kwart tot 333 miljard dollar, terwijl het aantal fusies of overnames afnam. Volgens KPMG is de stijging van de gemiddelde transactiewaarde vooral het gevolg van de gestegen prijzen van ondernemingen.

De waardestijging van transacties zou zonder de Aziatische crisis nog veel groter zijn geweest. Mede door de waardedaling van de valuta in het Verre Oosten daalde de waarde van de transacties in de tweede helft van 1997 met bijna de helft. In Zuid-Oost-Azië en Australië zijn vorig jaar 1100 transacties verricht, tegen 1500 fusies en overnames vorig jaar.

Behalve Azië kan ook de millennium-problematiek roet in het eten gooien. Volgens berichten in de Britse en Amerikaanse pers zou het 2000-probleem, dat optreedt bij computers die jaartallen slechts in twee cijfers weergeven, de fusiekoorts flink kunnen afremmen. Vooral in '99 zal volgens adviseurs de bezorgdheid flink toeslaan.

Volgens directeur G. Landheer van KPMG Corporate Finance zal de millennium-problematiek vooral bij de grote overnames een rol spelen. “Iedereen kijkt natuurlijk bij de mogelijke acquisitie van een bedrijf zeer nadrukkelijk naar de millennium-problematiek. Volgens mij zal het verstorende effect hiervan echter meevallen, omdat in de meeste gevallen kleinere of middelgrote bedrijven worden overgenomen en in die gevallen is het probleem bijna altijd op te lossen. Het kan dan lastig zijn, maar het hoeft een overname niet te verhinderen. Vergelijk het met het milieuprobleem, wat je ook kan verrekenen met de overnameprijs.”

Landheer denkt dat de verstorende invloed bij grote overnames veel groter zal zijn omdat problemen rond het millennium in dat geval niet meer oplosbaar kunnen zijn. “Maar dan heb je het wereldwijd hoogstens over enkele honderden acquisities die als gevolg van de millenniumproblemen niet doorgaan. Per jaar vinden zo'n 1000 transacties plaats die een waarde hebben van meer dan 250 miljoen dollar. Het lijkt me al heel dramatisch wanneer het probleem in 20 procent van de gevallen een doorslaggevende rol speelt.”

Vorig jaar ketste de overname van de overheidsdochter Roccade door automatiseerder Getronics af, naar verluidt als gevolg van mogelijke millenniumproblemen. Daardoor konden de overheid en Getronics het niet eens worden over de overnameprijs. Landheer zegt: “In mijn eigen praktijk ken ik nu drie voorbeelden, waarbij het computerprobleem een belangrijke rol heeft gespeeld. Door te onderhandelen over de prijs is dat steeds opgelost.”