Vrijgelaten verdachte wil schadevergoeding

LEEUWARDEN, 20 JAN. De vierde verdachte in de zaak-Tjoelker, de 18-jarige Dennis S., dient een verzoek tot schadeloosstelling in bij de Leeuwarder rechtbank tegen de staat. Hij vindt dat hij ten onrechte achttien dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Meindert Tjoelker in Leeuwarden op 13 september vorig jaar.

Volgens zijn advocaat E. Kuiters zou S. materiële en immateriële schade hebben geleden. S. kwam begin oktober op vrije voeten, nadat het Leeuwarder gerechtshof het vonnis van de rechtbank, om hem nog eens dertig dagen vast te houden, vernietigde. Volgens het hof was de verdenking tegen S. niet groot genoeg om de voorlopige hechtenis te verlengen.

S. zal een vergoeding eisen die volgens zijn raadsman vele malen hoger is dan gebruikelijk. Normaal bedraagt een schadeloosstelling tussen de 150 en 200 gulden per dag.

De vriendin van Tjoelker, J. Zijlstra, diende onlangs bij het hof een klacht in tegen het niet vervolgen van S. door het openbaar ministerie. Het hof hoort zowel haar als S. op 11 maart. Kuiters onderstreept dat het OM op 22 december een kennisgeving van niet vervolging aan S. heeft gegeven. Kuiters: “Er zou geen wettig bewijs tegen hem bestaan. De klager is alleen ontvankelijk als er nieuwe bewijzen zijn. Die zijn er niet.”

Zijlstra besloot tot haar klacht, nadat twee getuige-deskundigen op de zitting verklaarden dat de afdruk van de schoenzool in Tjoelkers hals overeenkwam met het profiel van de Nike Air van S. Deze trap zou mogelijk de fatale hebben kunnen zijn, aldus de deskundigen.

De familie van Meindert Tjoelker eist in een civiele procedure tegen de drie veroordeelden in de zaak ook een schadevergoeding. Zij hebben hiervoor de Leeuwarder advocaat E.J. Rotshuizen in de arm genomen.