Verdachte verpleger onverwacht vrijgelaten

DEN HAAG, 20 JAN. Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren de 38-jarige verpleger John H. geheel onverwachts vrijgelaten uit voorlopige hechtenis.

Dit betekent niet dat hij is vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten, maar dat het hof “geen ernstige bezwaren” meer heeft tegen zijn vrijlating.

De verpleger wordt ervan verdacht samen met de hoofdverdachte, zijn zwager André du M., de Haagse mevrouw Sloos-Fischer te hebben vermoord. John was kort voor haar overlijden met de 94-jarige vrouw in het huwelijk getreden. Hij was haar enige erfgenaam. Zij liet hem 3,6 miljoen gulden na.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem vorig jaar april tot acht jaar gevangenisstraf. De rechtbank was van oordeel dat John de vrouw om haar geld was getrouwd en haar daarna bewust voeding en vocht had onthouden. Ook zou hij andere bejaarden hebben bestolen toen hij werkzaam was in de Haagse serviceflat Waalsdorp.

De advocaten van beide verplegers dienden gisteren aan het einde van de tweede zittingsdag een verzoek tot opheffing dan wel schorsing van de verlopige hechtenis in. De procureur-generaal noemde het verzoek een belediging van het hof en ook in de rechtszaal was de verbijstering groot. De advocate van John, mr. M. van Strien, stelde dat niet haar cliënt maar de huisarts de slaappillen had voorgeschreven waaraan de oude dame overleden zou kunnen zijn. De verplegers hadden niets anders gedaan dan zijn advies opgevolgd.

Op het etiket van de pillendoos stond wel 1 x daags één tablet, maar de huisarts had de verplegers mondeling toestemming gegeven de dosis eventueel te verhogen. De verplegers zittten sinds juni 1996 in voorarrest.

Volgens het hof, dat zich lange tijd terugtrok om zich over het verzoek te beraden, was het “redelijk vermoeden van schuld” inderdaad komen te vervallen.

Dat het hof het verzoek heeft ingewilligd, betekent niet dat de verpleger niet langer verdacht wordt van moord en diefstal.

Pagina 2: Advocaten beschouwen arrest van gerechtshof als doorbraak

Het hof zal over enkele maanden uitspraak doen in deze zaak. Pas dan zal blijken of de verpleger ook werkelijk wordt vrijgesproken.

Het verzoek van André du M. (41) om onmiddelijk in vrijheid te worden gesteld, werd door het hof afgewezen. Hij wordt niet alleen verdacht van moord op mevrouw Sloos-Fischer maar ook nog van moord op vijf bejaarden uit de Haagse serviceflat Waalsdorp.

Tegen hem blijft een redelijk vermoeden van schuld bestaan. De rechtbank veroordeelde hem tot levenslange gevangenisstraf.

De advocaten van André reageerden gisteren echter zeer verheugd op de voorlopige vrijlating van de andere verpleger. “Dit is een doorbraak”, zei mr. B. van Eijck na afloop. “De zaak Sloos-Fischer is bepalend geweest voor de straf die de rechtbank André heeft opgelegd. Dat het hof hier nu anders over denkt is zeer gunstig voor mijn cliënt.”

Het hof heeft zijn voorlopige beslissing genomen op grond van medische redenen. Gisteren verschenen vijf getuige-deskundigen voor het hof, onder wie twee die nog niet eerder door de rechtbank waren gehoord. Na een lange discussie over de werking en grootte van de Dormicum tabletten kwamen de geleerden tot een eenduidige conclusie. De relatie tussen de verscheidene overlijdingsgevallen en het wel dan niet toedienen van morfine en valium was niet aantoonbaar. Het bleef bij gissen en veronderstellen. “Wij hebben geen harde gegevens. Hoe kan men dan van ons verwachten dat wij uitspraken doen over het overlijden van mensen van wie wij verder niets weten?”, vroeg prof. dr. D. Uges, hoogleraar klinische en forensische toxicologie, zich verbaasd af. “Wij baseren onze bevindingen op simulaties en op verhalen die tot ons zijn gekomen maar zonder bloedspiegels kunnen wij niets met zekerheid zeggen. We draaien om de brij heen.”

De verdediging maakte hier dankbaar gebruik van. De huisarts had bij mevrouw Sloos-Fischer de middelen voorgeschreven, en hij had een verklaring afgegeven waarin stond dat mevrouw Sloos-Fischer nog over een heldere geest beschikte om in een huwelijk toe te stemmen. Zij kon volgens de huisarts niet mobiel genoeg om naar het stadhuis gaan, zodat het huwelijk bij haar thuis werd gesloten.

De voorzitter van het hof, mevrouw H. Michiels van Kessenich, vroeg John nog eens duidelijk naar zijn motieven voor het huwelijk. Ook wilde zij weten wie er eigenlijk als eerste over trouwen was begonnen. John benadrukte dat mevrouw Fischer wilde trouwen om haar kapitaal veilig te stellen. John: “Ik was stomverbaasd over het voorstel en heb haar gezegd dat ik al getrouwd was. Zij vroeg mij te scheiden van mijn toenmalige vrouw. Er is geen druk geweest maar ook geen belemmering”.

De verpleger reageerde gisteren al even verbaasd. “Wil je naar ons toe?”, vroeg een tante geëmotioneerd. “Ik bel wel, ik bel wel” riep John. Eerst wilde hij terug naar het Huis van Bewaring in Zoetermeer. Hij heeft geen thuis meer. Zij ex-vrouw heeft de relatie voorgoed verbroken en is samen met hun zoontje naar Limburg vertrokken.