'Topjaar' in '97 overtroffen; Werkloosheid sterker dan ooit gedaald

DEN HAAG, 20 JAN. De werkloosheid is vorig jaar sterker gedaald dan ooit. Daalde de werkloosheid in het oude 'topjaar' 1985 nog met 13,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, vorig jaar bedroeg de daling 14,8 procent.

Dat blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over heel 1997 genomen kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 375.000. Dat is 65.000 minder dan in 1996. In de twee voorgaande jaren nam de werkloosheid jaarlijks met circa 23.000 personen af.

Onder geregistreerde werklozen verstaat het CBS mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van ten minste twaalf uur per week.

Tot nu toe was 1985 het jaar waarin de werkloosheid het sterkst daalde. Mede onder invloed van de geleidelijke invoering van deeltijdwerk en arbeidsduurverkorting daalde de werkloosheid in dat jaar met 80.000 naar een niveau van 511.000 geregistreerde werklozen.

Vooral onder vrouwen daalde de werkloosheid vorig jaar sterk, zo signaleert het CBS. Dat is opmerkelijk omdat het aantal werkloze vrouwen in 1996 en 1995 stabiel was, terwijl het aantal werkloze mannen daalde.

In 1997 waren 176.000 vrouwen werkloos, 25.000 minder dan in 1996. De werkloosheid onder vrouwen blijft hoger dan die onder mannen.

In 1997 was 6,5 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos: bij de mannen kwam dit percentage uit op 4,8.

Ten opzichte van 1994 is er sprake van een versnelde daling van het aantal werklozen. Toen nam de werkloosheid met zo'n 2.000 per maand af, tegen circa 8.000 gemiddeld per maand over 1997. Volgens het CBS wordt die versnelling veroorzaakt door het feit dat de werkgelegenheid sneller groeit dan de beroepsbevolking.

Aanvankelijk probeerden werkgevers de groei in hun bedrijven met flexibele krachten op te vangen, of vergden ze meer van hun werknemers.

Nu die mogelijkheden grotendeels zijn uitgeput, hebben veel bedrijven extra personeel in dienst genomen. Dat is volgens het CBS de reden waarom in 1997 de werkloosheid zo krachtig is gedaald.

De afname van het aantal werkzoekenden was vorig jaar het sterkst onder de groep die korter dan een jaar is ingeschreven bij het arbeidsbureau. Daar bedroeg de daling bijna 30 procent in een jaar tijds.

Maar ook langdurig werklozen profiteerden van het gunstige economische klimaat. De groep mensen die langer dan een jaar zonder baan zit, nam met 15,4 procent af tot 181.000 in het laatste kwartaal.