Toetreding EMU dichterbij; EU-ministers lovend over budget Italië

BRUSSEL, 20 JAN. De ministers van Financiën van de EU zijn lovend over de Italiaanse inspanningen om te voldoen aan de eisen voor deelname aan de euro. Dit blijkt uit een verklaring die zij gisteren uitgaven na een discussie over de Italiaanse begrotingsplannen die hun Italiaanse collega Ciampi heeft toegelicht.

Volgens verschillende ministers maakt Italië een grote kans om tot de landen te behoren die als eersten de euro als munt invoeren. Over de deelnemers aan de euro wordt in mei definitief beslist. De Franse minister van Financiën Strauss-Kahn zei na afloop van de discussie over de Italiaanse cijfers “zeer optimistisch” te zijn over de kans dat Italië aan de euro mee kan doen. Een andere minister zei dat hij de indruk had dat Italië het examen voor de euro zal halen en dat het besluit dat in laatste instantie door de staats- en regeringsleiders van de EU moet worden genomen gebaseerd zal zijn op zowel financiële als politieke overwegingen.

Minister Zalm zette echter grote vraagtekens bij de duurzaamheid van de financiële maatregelen van de Italiaanse regering. Zijn Duitse collega Waigel zei nadrukkelijk dat alleen die landen aan de euro kunnen deelnamen, die ook op langere termijn kunnen voldoen aan de hiervoor gestelde criteria. Hij zei dat de voorwaarden voor deelname aan de euro “strikt en nauwkeurig” moeten worden gehandhaafd. Maar hij sprak over zijn tevredenheid uit over de door Italiaanse regering bereikte financiële resultaten en moedigde zijn Italiaanse collega Ciampi aan om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Volgens de EU-ministers van Financiën leiden de door Italië gepresenteerde maatregelen tot een overheidstekort dit jaar van 2,8 procent van het bruto binnenlands produkt. De norm voor deelname aan de euro is maximaal 3 procent. Als de Italiaanse regering zich aan de huidige plannen houdt, kan in 2000 een overheidstekort van 1,8 procent worden bereikt. De EU-ministers drongen bij hun collega Ciampi aan om het drastisch verminderen van lopende verplichtingen tegenover lagere overheden in Italië. Die belopen meer dan 200 miljard gulden. Deze verplichtingen van de Italiaanse regering hebben vragen doen rijzen over de hardheid van de door Ciampi gepresenteerde cijfers. De Italiaanse minister van Financiën heeft zijn EU-collega's toegezegd dat er corrigerende maatregelen genomen zullen worden in het geval van tegenvallers.

EU-ministers zeiden gisteren dat hun Nederlandse collega Zalm niet alleen staat met zijn kritische vragen ten aanzien van de hardheid en de duurzaamheid van de Italiaanse financiële cijfers. “Hij is geen vrij rondvliegende neutroon. Hij zegt wat veel van zijn collega's denken”, was een commentaar op Zalm. Maar zij onderstreepten dat het in mei bij de uiteindelijke beoordeling van de Italiaanse positie onvermijdelijk is dat politieke overwegingen een rol spelen. Zo moet Frankrijk niet denken aan de mogelijkheid dat Italië niet aan de euro deelneemt en met een zwakke lire een lastige concurrent wordt voor de Franse industrie.

De EU-ministers van Financiën spraken gisteren ook over de rol die de EU met één munt in de toekomst zou moeten spelen bij overleg met de Verenigde Staten en Japan over het internationale financiële systeem. Hierover bestaan veel verschillen van mening. Daarbij speelt met name de vraag wat de posities zouden moeten zijn van de landen die wel en de landen die niet aan de euro deelnemen in het geval de EU een grotere internationale rol op financieel terrein gaat spelen. Met name de Belgische minister van Financiën Maystadt en zijn Franse collega Strauss-Kahn bepleitten een belangrijker internationale rol voor het toekomstige euro-gebied.