THE ECONOMIST

De manier waarop bedrijven de boekhouding moeten voeren is op mondiaal niveau in discussie. De Amerikaanse Financial Accounting Standards Boards (FASB), de organisatie die de accountancyregels in de VS bepaalt, betwist momenteel de plannen van de International Accounting Standards Committee (IASC) voor het vaststellen van internationaal geldende regels. De Amerikanen vinden die regels te slap en onduidelijk, terwijl het eveneens onzeker is hoe de IASC de regels denkt uit te voeren.

Het weekblad The Economist wijst er op dat de verschillen tussen de internationale en de Amerikaanse regels niet te groot kunnen zijn vanwege het risico dat Amerikaanse ondernemingen het thuisland verruilen voor landen, die het minder nauw nemen met financiële verantwoording. Volgens de Amerikaanse bank Morgan Stanley zijn de internationale regels goed genoeg, mits de accountants hun werk goed doen. Voor de bank staat het vast dat invoering van die regels een grote verbetering zijn van de huidige situatie en dat de investeerders er alleen maar baat bij zullen hebben.

Het blad wijst er op dat de gemiddelde investeerder zich niet in de luren laat leggen door een schimmige boekhouding. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een inmiddels klassiek geworden onderzoek naar de relatie tussen het gedrag van beleggers en het begrip goodwill bij overnames dat beleggers de overnames altijd op dezelfde manier beoordelen, ongeacht de vraag hoe de goodwill in de boeken was verwerkt.

Het Britse weekblad The Economist is verkrijgbaar in de kiosk. www.economist.com