Sollicitatieplicht WW aangescherpt

ROTTERDAM, 20 JAN. Werknemers die werkloos dreigen te raken, worden geacht te solliciteren vanaf het moment dat ze daar weet van hebben. Personen met een WW-uitkering moeten eenmaal per week solliciteren. Als er meer mogelijkheden zijn om te solliciteren, moeten ze daar gebruik van maken.

Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen voor de sollicitatieplicht in de WW die per 1 april van kracht zijn. De regels zijn vastgesteld door het Lisv, het coördinerend orgaan in de sociale zekerheid. Ze gelden voor alle uitvoeringsinstellingen.

In sommige sectoren zijn werklozen van boven de 50 jaar nog vrijgesteld van sollicitatieplicht. Die vrijstelling vervalt. De reden is dat het kabinet meer ouderen aan de slag wil houden. Werklozen van boven de 57,5 jaar blijven vrijgesteld van sollicitatieplicht. Ze hoeven zich ook niet bij het arbeidsbureau in te schrijven.

Volgens de nieuwe WW-richtlijnen van het Lisv moeten werklozen ten minste eenmaal in de twee weken een vacaturebank raadplegen. Als het arbeidsbureau hen verwijst naar een werkgever die passend werk voor hen heeft, zijn de werklozen verplicht daar gevolg aan te geven.