Ramadan

In het artikel 'Jakarta probeert paniek in te dammen' (NRC Handelsblad, 10 januari) wordt door de correspondent mijns inziens ten onrechte de Ramadan als Lebaran beschouwd.

De Ramadan, de negende maand van het mohammedaanse maanjaar, is de maand van het voorgeschreven vasten.

De eerste dag van de maand die op Ramadan volgt is de dag 'Feest der Vastenbreking' ook wel Idulfitri of Lebaran genoemd.

    • Drs. J. Koops