Lichte daling van nettowinst; Eigenaren doen aandelen ECT in verkoop

ROTTERDAM, 20 JAN. De eigenaren van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT hebben een zakenbank opdracht gegeven 'herstructurering van het aandelenpakket' te onderzoeken. ECT-bestuursvoorzitter W. den Dulk maakte dit gisteren bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Over verkoop van aandelen ECT wordt al geruime tijd gespeculeerd. “Een lange periode van onzekerheid over de aandeelhoudersstructuur is niet goed voor de onderneming”, aldus Den Dulk.

Hij noemde het positief dat de vier eigenaren - de Rotterdamse concerns Nedlloyd, Pakhoed en Internatio-Müller, elk met een belang van 30,56 procent, en de Nederlandsche Spoorwegen (8,32 procent) - samen tot deze stap hebben besloten. “Dat betekent dat ze niet individueel de markt op gaan”, aldus de ECT voorzitter. De naam van de ingeschakelde bank wordt geheim gehouden.

ECT behaalde vorig jaar een nettowinst van 40 miljoen gulden, circa een miljoen minder dan in 1996. Het aantal behandelde containers, uitgedrukt in de standaardmaat TEU, steeg van 2,35 naar 2,52 miljoen. Dat is een stijging van ruim 7 procent.

Als gevolg van prijsdalingen bleef de omzet daarbij achter: 643 miljoen gulden tegen 622 miljoen in 1996. ECT behandelt ongeveer 75 procent van alle containers die in Rotterdam worden aangevoerd.

De verkoop van aandelen werd vorig jaar actueel toen Nedlloyd fuseerde met het Engelse P&O. De overige ECT-eigenaren hebben statutair recht op 'eerste aankoop' van het pakket ECT-aandelen van Nedlloyd, maar de onderhandelingen daarover leverden geen resultaat op voor de vereiste datum, 1 december 1997. De positie van ECT kwam nog meer onder druk omdat de Deense containerrederij Maersk, een van de grootste klanten van ECT, een eigen terminal nabij de Europahaven op de Maasvlakte wil. Den Dulk verwacht dat binnen twee à drie maanden een akkoord wordt bereikt over de Maerskterminal waarin ECT een minderheidsbelang zal krijgen.

ECT, dat niet aan de beurs is genoteerd, gaat zijn activiteiten in het buitenland verder uitbreiden. Volgend jaar wordt een overslagterminal in Duisburg geopend. “Klanten krijgen zo de keuze hun containers af te halen in Rotterdam of in Duisburg waar containers via de binnenvaart kunnen worden afgeleverd”, aldus Den Dulk. Het Rotterdamse containerbedrijf onderhandelt voorts over de exploitatie (voor een periode van dertig jaar) van een overslagbedrijf in het Italiaanse Triest. Den Dulk verwacht dat steeds meer reders rechtstreeks op Zuid-Europese havens gaan varen “en dat gaat ten koste van de groei in Rotterdam”. In Triest groeide de overslag afgelopen jaar met 15 procent. ECT wil ook dochterbedrijven opzetten in Spanje en de Baltische staten.

Bij het transport over land van in Rotterdam overgeslagen containers ging vorig jaar 53 procent via de weg, 34 procent via de binnenvaart en 13 procent per spoor. Vanaf de ECT-terminal op de Maasvlakte werden vorig jaar 200.000 containers per spoor vervoerd tegen 165.000 in 1996. Op korte termijn zal de rail-capaciteit worden opgevoerd tot 350.000 containers per jaar.