Lezing politie

De lezing van de politie van Groningen, in een intern rapport:

“Vervolgens heb ik (officier van dienst, red), rond 23.45 uur contact opgenomen met Dhr. Ouwerkerk. (...) Hem de informatie gegeven dat er op dat moment niet meer kon worden opgetreden op het stukje Goudenregenplein en nabije omgeving en de overwegingen daaromtrent. De burgemeester geïnformeerd dat er sprake was van 50-60 personen, dat er barricades waren opgeworpen en dat men duidelijk uit was op een confrontatie. Overigens is daaraan toegevoegd dat in de avond van de 29e ook een incident heeft plaatsgevonden.

Ik heb de burgemeester geïnformeerd dat ik reeds contact heb gehad met de districtschef en wilde opschalen naar inzet ME op pelotonsniveau. De burgemeester heeft in het verzoek toegestemd alsmede toestemming voor het gebruik van traangas. Voor zowel deze avond als de oudejaarsnacht.''

Districtschef M. ter Harmsel, schrijft over het niet ingrijpen door agenten:

“In mijn optiek is op dat moment onder de gegeven omstandigheden de juiste beslissing genomen. Materiaal noch beveiligde uitrusting voor de medewerkers was aanwezig, noch waren beveiligde voorziene voertuigen aanwezig. Weliswaar was een aantal medewerkers opgeleid en inzetbaar als ME'er, maar dit aantal was te klein om daadwerkelijk effectief en binnen een redelijk risico te kunnen optreden.”

“Uit het chronologisch overzicht blijkt mijns inziens meer dan voldoende dat er sprake was van een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit van de politiemedewerkers (met platte pet), oftewel in simpel Nederlands, agenten werden ernstig bedreigd.”

Ter Harmsel schrijft dat tussen de eerste incidenten en het tijdstip van de beslissing van ME-inzet geruime tijd verstreek: “Reden hiervoor zijn mijns inzien onder andere de wisseling van de dienst, waardoor er sprake was van onvoldoende continuïteit, onduidelijke informatie c.q. verschillende informatie, waardoor besluitvorming moeizaam verliep.”