Lezing Ouwerkerk

Burgemeester Ouwerkerk verklaarde over de gang van zaken in de nacht van 30 op 31 december in de Groninger Oosterparkwijk het volgende naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad:

Wat was er veranderd als de Heer Veenstra wel eerder geïnformeerd was geweest?“(...)Ik ben er haast zeker van dat de heer Veenstra dan zelf met mij contact had opgenomen. Ik zou de situatie dan wezenlijk anders, zwaarder, hebben beoordeeld. Een alarmering door de korpschef heeft immers - met alle respect - bijna per definitie meer gewicht dan een bericht van een officier van dienst.

Doordat niet de korpschef of de districtschef, maar de officier van dienst zich bij mij heeft gemeld, ben ik er van uitgegaan dat de politie de toestand onder controle had. Ik heb er geen moment rekening mee gehouden dat de politie ondanks dringende verzoeken van buurtbewoners niet in actie zou komen.

Als ik dat had geweten zou ik onmiddellijk met de districtschef contact hebben opgenomen.''

Waarom ging de burgemeester slapen en heeft hij als verantwoordelijk bestuurder geen checks meer uitgevoerd over hoe het liep...? “Ik herhaal wat ik in de commissievergadering van 5 januari jl. zelf al heb gezegd op dit punt: “Op dinsdagavond 30 december om 23.45 uur ben ik gebeld door de officier van dienst van de politie, met de vraag of ik ermee kon instemmen dat in verband met incidenten in de Oosterparkbuurt de ME zou worden opgeroepen.

Na een - in verband met de tijdsdruk - zeer summiere uiteenzetting van wat zich afspeelde, heb ik geen moment geaarzeld deze vraag bevestigend te beantwoorden en de vereiste toestemming te geven. Omdat ik mij ervan had overtuigd dat ook de districtschef (...) op de hoogte was en het inzetten van de ME een operationele kwestie is, was er voor mij geen aanleiding mijzelf er verder nog bestuurlijk mee bezig te houden.''