Gedragscode voor fondsenwervers

HOOFDDORP, 20 JAN. Fondsenwervers hebben zich met ingang van dit jaar te houden aan een gedragscode. De 175 leden van het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers zijn hiermee unaniem akkoord gegaan. De gedragscode stelt eisen ten aanzien van integriteit en professionele en effectieve werkwijze. De nieuwe code biedt ook de mogelijkheid klachten in te dienen over aangesloten leden. Het College voor de Toetsing aan de Gedragscode buigt zich over klachten.(ANP)