EU oneens over toppositie EBRD

BRUSSEL, 20 JAN. De ministers van Financiën van de Europese Unie zijn het gisteren niet eens geworden over een opvolger voor de Fransman Jacques de Larosière aan het hoofd van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) in Londen. Larosière legt aan het einde van deze maand zijn functie neer. De leiding van de bank komt vanaf dat moment voorlopig in handen van de Amerikaan Charles Frank, de huidige vice-president.

Sommige Europese ministers van Financiën zeiden gisteren dat het hen ergerde dat door het ontbreken van overeenstemming over een Europese kandidaat vanaf volgende maand tijdelijk een Amerikaan aan het hoofd van de EBRD zal staan. De vijftien ministers van de EU-lidstaten konden geen opvolger voor Larosière kiezen, omdat besloten deze benoeming afhankelijk te maken van overeenstemming die bereikt moet worden over het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB). De Nederlander Wim Duisenberg en de Fransman Jean-Claude Trichet zijn kandidaten voor de hoogste functie bij de ECB. De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, die tevens minister van Financiën is, heeft zich vorig jaar tijdens het Luxemburgse voorzitterschap van de EU bijzonder ingespannen voor de kandidatuur van de huidige Belgische minister van Financiën, Philippe Maystadt, voor de hoogste functie bij de EBRD in Londen. Maar ook voor deze post heeft Frankrijk een eigen kandidaat naar voren geschoven, Philippe Lagayette.