Erfenis (nog) niet vrijgegeven

DEN HAAG, 20 JAN. Of John H. aanspraak kan maken op zijn erfenis van 3,6 miljoen gulden van wijlen mevrouw Sloos-Fischer is nog de vraag. H. had met zijn zwager André du M. afgesproken de erfenis onderling te verdelen.

De verplegers beschikten al tijdens het leven van mevrouw Sloos-Fischer over haar bankpasje. Ook de echtgenotes van beide verplegers 'winkelden' al geruime tijd met dit pasje.

Tegelijk met het strafonderzoek tegen de verplegers heeft justitie een financieel onderzoek ingesteld. Het openbaar ministerie heeft in juni 1996 beslag laten leggen op alle bezittingen - boten, auto's en andere eigendommen - van de verplegers.

Het beslag op de erfenis is echter opgeheven, omdat de voormalige erfgenamen van mevrouw Sloos-Fischer, twee verre neven en een dierenstichting, een civiel-rechtelijke procedure zijn begonnen om het geld waar zij recht op zeggen te hebben, alsnog te vorderen. De erven werden na de komst van John uit het testament geschrapt.

Volgens de Haagse persrechter E.J. Numann is er grote kans dat de rechtbank de verpleger erfgenaam-onwaardig zal verklaren. Maar dat kan pas op het moment dat het vonnis tegen hem onherroepelijk is, dus wanneer hij ook door hogere rechtscolleges schuldig is verklaard aan moord.

Wordt John H. vrijgesproken van moord op zijn vouw, dan is en blijft hij de enige wettige erfgename en kan hij weer vrijelijk beschikken over de erfenis.