DIE ZEIT

De roep omm regulering van de internationale geldmarkten wordt met de dag luider, schrijft het Duitse weekblad Die Zeit. Het blad ziet in de Aziatische bankencrisis het bewijs dat de veelbejubelde liberalisering van de internationale markten te ver is doorgeschoten en een grote bedreiging is voor de wereldeconomie. Het blad constateert dat bankiers, beursgoeroes, economen en politie over elkaar struikelen om een serum te vinden tegen het Aziatische virus.

Volgens de Deutsche Bank Research zijn de Duitse banken duidelijk aanwezig in de Aziatische landen, te weten met 80 miljard DM in Singapore, met 70 miljard in Hong Kong en met 20 miljard in Zuid-Korea. De Landeszentralbank Hannover schetst de risico's voor de Duitse economie met het volgende scenario: de Aziaten doen minder inkopen, door de devaluaties worden de Aziatische produkten goedkoper, de winstverwachting van de Duitse bedrijven vermindert, en ten slotte blijven de investeringen achterwege die Duitsland nodig heeft om uit het huidige dal te komen.

In een begeleidend interview pleit speculant George Soros voor de oprichting van een internationaal bureau voor kredietverzekering dat tot taak krijgt om de gezondheid van internationale kredieten te beoordelen. Hij meent voorts dat de steun van het Internationaal Monetair Fonds noodzakelijk maar niet toereikend is, omdat de recepten van het IMF wel van toepassing zijn op de activiteiten van de banken en de overheid, maar geen soelaas bieden voor de toestand van de particuliere ondernemingen die teveel krediet hebben gekregen.

Soros vindt ook dat de huidige crisis niets met speculatie van doen heeft, behalve wellicht waar het gaat om grondprijzen in enkele landen. Volgens hem zijn financiële derivaten de grote boosdoeners, omdat ze de financiële ontwikkelingen teveel versterken en versnellen.

Het Duitse weekblad Die Zeit is verkrijgbaar in de kiosk.http://www.zeit.de

    • Herman Frijlink