'CAO is tussenoplossing'; Drie procent extra loon in bankensector

ROTTERDAM, 20 JAN. De 113.000 werknemers in de bancaire sector krijgen per 1 juli van dit jaar drie procent extra loon. Dat staat in de nieuwe CAO waarover werkgevers en vakbonden gisteravond overeenstemming hebben bereikt. De CAO loopt van 1 april tot 31 december 1998.

Zowel de werkgevers als de vakbonden beschouwen de nu gemaakte afspraken als een tussenoplossing. De bedoeling is dat de komende maanden worden gebruikt om te kijken of men tot een nieuwe opzet van de banken-CAO kan komen, waarbij meer ruimte is voor afspraken per individuele bank.

De afgelopen jaren hebben werkgevers en vakbonden hier ook regelmatig over gesproken, maar men is er niet in geslaagd om begin dit jaar al tot een werkbare constructie te komen.

De onderhandelingen in de bankensector zijn door de sociale partners en de politiek met argusogen gevolgd, omdat er van te voren door de vakbonden relatief hoge looneisen waren gesteld. De FNV Dienstenbond wilde voor 1998 4 procent loon erbij, waarmee deze bond het door de vakcentrale gestelde maximum van 3,75 procent overschreed. De Unie, samen met de FNV-bond de grootste bond in de bancaire sector, wilde eveneens 4 procent. De veel kleinere Beroepsvereniging voor Banken en Verzekeringen, vooral sterk onder het hoger personeel, eiste aanvankelijk zelfs 6 procent.

Met de nu gemaakte loonafspraak hebben de FNV Dienstenbond en de Unie hun eis feitelijk binnengehaald. “We hebben nu drie procent over negen maanden, dus dat is eigenlijk hetzelfde als vier procent over twaalf maanden”, zegt Unie-bestuurder Erna van de Rijdt. Hoewel de werkgevers tot het laatste moment moeite hebben gehad met deze loonsverhoging, zijn zij toch akkoord gegaan omdat er in deze CAO nauwelijks andere kostenverhogende afspraken zijn gemaakt.

Ondanks de forse loonsverhoging zijn de bonden in de bancaire sector niet bijzonder tevreden met het totale CAO-resultaat. “Het is een keurig akkoord, maar het valt of staat met de besprekingen die we nu over de structuur moeten gaan voeren. We hebben nu wat tijd gekocht, maar er ligt een hele zware hypotheek op. Als de besprekingen op niets uitlopen, zitten we in november weer voor hetzelfde probleem”, aldus de Unie-bestuurder. De bonden hebben samen afgesproken dat zij het nu bereikte resultaat om die reden niet 'positief' maar 'neutraal' aan de leden zullen voorleggen.

De discussie over de structuur van de banken-CAO draait om de vraag wat centraal wordt geregeld. Op dit moment vallen alle 78 banken onder dezelfde bepalingen, terwijl bijvoorbeeld ABN Amro graag meer vrijheid zou willen hebben. Tegelijkertijd speelt bij bankverzekeraar ING de discussie of men niet beter kan overstappen op een ondernemings-CAO, omdat men nu zowel met de banken-CAO als met de verzekeringen-CAO te maken heeft. Bankverzekeraar Achmea heeft met de bonden al een akkoord bereikt over een eigen CAO.