Borst neemt advies over: Verbod op verkoop van drugsplanten

DEN HAAG, 20 JAN. De verkoop van planten als alruin, bilzekruid en doornappel wordt verboden. Ze worden gebruikt als drugs maar bevatten belladona alkaloïden die acute vergiftiging kunnen veroorzaken.

Het kabinet volgt met dit verbod het advies dat de 'Werkgroep smart drugs plantaardige bewustzijn beïnvloedende middelen' heeft uitgebracht aan de ministers Borst (Volksgezondheid) en Sorgdrager (Justitie). Borst heeft het rapport namens haar collega gisteren naar de Tweede Kamer gezonden.

De werkgroep constateert dat er in smart shops een heel scala aan middelen worden verkocht die sterk van aard verschillen. In het algemeen is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de gezondheid. Maar de eerder genoemde producten zijn wel gevaarlijk en moeten daarom worden verboden, zo meent de werkgroep.

De werkgroep spreekt zich niet uit over het gebruik van geestverruimende paddestoelen, de paddo's. Wel is uit onderzoek, dat de Leidse Universiteit voor de werkgroep naar de giftigheid van de verschillende middelen deed, gebleken dat de werkzame stoffen in paddo's (psylocybine en psilocine) weinnig giftig en niet verslavend zijn. Deze stoffen komt echter wel op de lijst van harddrugs voor.

Tegen een paddo-kweker uit Kerkdriel loopt nog een rechtszaak, reden voor Borst om de Werkgroep te vragen nog geen aanbevelingen te doen over wenselijk beleid met de paddo's. De minister vindt wel dat de rechter moet uitmaken of de paddo onder de Opiumwet dan wel de Warenwet valt. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat bewerkte paddestoelen verboden zijn. Of gedroogde paddestoelen daar ook onder vallen, is echter niet duidelijk.

De paddo's zijn in korte tijd erg populair geworden. Volgens de werkgroep heeft 10 procent van de jongeren tussen de 15 en de 24 jaar er ervaring mee. Vaak gaat het om een kortstondig experiment.

De werkgroep beveelt aan dat de Inspectie systematisch toezicht houdt op smart shops. Ook de politie moet de zaak in de gaten houden. De criminele wereld is (nog) niet of nauwelijks betrokken bij de productie en handel. De werkgroep vindt wel dat het CRI periodiek de exploitanten van de smart shops, handelaren en producenten tegen het licht moet houden.

Uit het Leidse onderzoek blijkt voorts dat qat, blaadjes van de miraplant, en als drug populair onder Afrikaanse asielzoekers, giftig is, schade aan de hersenen kan veroorzaken en erfelijk materiaal kan veranderen. Maar omdat qat niet wordt verhandeld in smart shops, alleen wordt gebruikt door asielzoekers en er zich geen qat-gebruikers bij de verslavingszorg hebben gemeld, doet de werkgroep geen uitspraak over het gebruik van het middel.

De Hoge Raad heeft in 1994 bepaald dat handel in qat niet strafbaar is aangezien wel de werkzame stoffen in de plant onder de Opiumwet vallen maar niet de plant zelf.