Belegger moet nog jaar wachten op stem bij volmacht

AMSTERDAM, 20 JAN. De invoering van een nieuw communicatie kanaal om aandeelhouders nauwer te betrekken bij beursgenoteerde bedrijven heeft een jaar vertraging opgelopen. De lancering van het systeem, dat onder meer stemmen per volmacht (proxy voting) op aandeelhoudersvergaderingen moet versimpelen, is nauw gekoppeld aan verruiming van zeggenschap van beleggers die dit jaar wel op aandeelhoudersvergaderingen op het agenda staat.

Seceretaris mr. A. Eijsbouts van de stichting die het project voorbereid heeft het uitstel desgevraagd bevestigd. Het kost meer tijd om van aandeelhouders toestemming te vragen om hun adressen te gebruiken voor mailings. De stichting wil ook eerst een voorlichtingscampagne starten. “Anders bestaat de kans dat de belegger van het systeem geen gebruik maakt onder het motto: onbekend maakt onbemind.”

Bedrijven kennen hun aandeelhouders op dit moment niet en dat hindert de rechtstreekse informatie aan deze achterban over beleid en strategie. Aandeelhoudersvergaderingen worden nu gekenmerkt door een hoge opkomst van ouderen en weinig professionale beleggers. De vergaderingen staan dit jaar in het teken van de veertig aanbevelingen van het rapport van de commissie Peters (met beleggers, directeuren en experts) om de zeggenschap van beleggers uit te breiden en grotere verantwoordingsplicht te vragen van managers en van de commissarissen die hen moeten controleren.

De invoering van het nieuwe systeem is een van de veertig aanbevelingen van de commissie Peters. Verder wil de commissie Peters beleggers invloed geven op de inhoud van het agenda van de vergaderingen. Eijsbouts verwacht dat het communicatiekanaal in 1999 wordt ingevoerd. Voor de eerste kosten van het proefproject hebben de negen deelnemende bedrijven 2,5 miljoen gulden uitgetrokken.

Bedrijven op de effectenbeurs kennen hun aandeelhouders niet, doordat effecten in Nederland niet (zoals in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) op naam zijn gesteld. Alleen de belegger zelf en de bank die zijn effecten bewaart weet dat hij de eigenaar is. Om een effectievere communicatie met beleggers op te zetten moeten de banken en de effectenbeurs hun medewerking geven, met waarborging van de privacy van beleggers. Aan deze privacy-bescherming hebben meer haken en ogen gezeten dan de deelnemende bedrijven zich hadden voorgesteld.

Het plan voor versimpeld stemmen per volmacht is in 1995 gelanceerd door de vereniging van beursgenoteerde ondernemingen (Veuo) en de Amsterdamse effectenbeurs na hun akkoord over een maatschappelijke discussie over de rol van de aandeelhouder in het bedrijfsleven. Dat leidde tot de installatie van de commissie Peters en van commissies van banken en bedrijven voor de invoering van een systeem van proxy voting.