Winkels in Italië krijgen van Prodi meer vrijheid

ROME, 19 JAN. Het Italiaanse kabinet heeft een ingrijpende hervorming van de detailhandel voorgesteld die deze sector moet bevrijden uit wat premier Romano Prodi noemde “zijn bureaucratische en administratieve kooi”. De vereenvoudiging van de wetgeving is bedoeld om de flexibiliteit te vergroten.

Het wordt eenvoudiger om een winkel of bedrijfje te beginnen en de openingstijden kunnen vrij worden gekozen in de periode van 7 tot 22 uur, met een maximum van dertien uur per dag. In zones of gebouwen van cultureel of historisch belang kan de gemeente de openingstijden aan banden blijven leggen.

De Italiaanse Eurocommissaris Mario Monti, die regelmatig kanttekeningen zet bijhet beleid in Rome, prees het wetsvoorstel als een stimulans voor de concurrentiepositie van de Italiaanse detailhandel binnen Europa en daarmee ook voor de werkgelegenheid.

“Dit is een geweldige kans om in de detailhandel met dezelfde vrijheid als in andere landen te werken”, zei Prodi. Er werd al twintig jaar gesproken over vereenvoudiging van de wetgeving. Minister van industrie Pierluigi Bersani zei dat het centrum-linkse kabinet nu heeft besloten tot “een kolossale ontmanteling van de bureaucratie”.

Ongeveer twintig wetten, decreten en voorschriften komen te vervallen. De opsplitsing in veertien verschillende categorieën, met vaak allemaal aparte eisen en controles, is vervangen door de tweedeling voeding/geen voeding. Licenties voor winkels met een vloeroppervlak van minder dan 300 vierkante meter zijn afgeschaft. Deze werden uitgegeven door de gemeente. Die blijft nog wel licenties uitgeven voor winkels tussen de 300 en 2000 vierkante meter. De planning van en controle op hypermarkten en grote warenhuizen, boven de 2000 vierkante meter, is overgedragen aan de regio. Deze laatste sector is in Italië veel minder ontwikkeld dan in andere Europese landen.

De middenstandsorganisatie Confesercenti heeft gemengd gereageerd op het kabinetsbesluit. De vereenvoudiging van wetgeving wordt toegejuicht, maar Confesercenti vindt dat er steun moet komen voor winkeliers die schulden hebben gemaakt voor een licentie en nu concurrentie kunnen krijgen van mensen die dat niet hebben hoeven doen. Confesercenti vindt ook dat een algemeen plan voor de sector ontbreekt. Veel kleine middenstanders staan al zwaar onder druk. De mogelijkheid dat er niet alleen van de hypermarkten en warenhuizen, maar ook op hun eigen niveau meer concurrentie komt, zal volgens Confesercenti de positie van kleine winkeliers alleen maar verslechteren.