Vragen over duur afscheidsfeest

AMSTERDAM, 19 JAN. Het afscheidsfeest van ir. A. W. Oskam, directeur van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening, in het New Metropolis gaat ten minste 60.000 gulden kosten met, afhankelijk van het aantal gasten, een uitloop naar een ton.

De fracties CDA, VVD en PvdA in de gemeenteraad willen opheldering van wethouder D. Stadig (Ruimtelijke Ordening).

Stadig laat via zijn woordvoerder weten dat de dienst zelf verantwoordelijk is voor de begroting. Stadig vindt het bedrag “wat aan de hoge kant, maar wel aanvaardbaar”. “Het gaat hier niet alleen maar om een afscheidsfeestje van Oskam. Het gaat om een afscheid van een directeur van een dienst met veel relaties. Het is van belang dat die eens in de zoveel tijd het netwerk breeduit onderhoudt.”

Volgens de woordvoerder van de dienst Ruimtelijk Ordening vindt de nieuwe directeur ir. K. de Boer het verantwoord om bijna een ton uit te trekken voor het afscheidsfeest. “Als je een feest organiseert waarvoor je al je zakenrelaties uitnodigt, dan moet je met dit soort bedragen rekening houden.” De dienst Ruimtelijke Ordening heeft daarvoor volgens hem “ruim voldoende inkomsten”. “De gemeentelijke dienst ontvangt ook inkomsten uit opdrachten aan derden. Al hebben we natuurlijk maar één kas.”

PvdA-raadslid E. van der Laan wil “het afscheid van Oskam niet verpesten”. “Oskam was een goede directeur, maar er zijn in de toekomst meer directeuren van gemeentelijke diensten die afscheid gaan nemen. Dat moet op elkaar afgestemd worden. Het is uiteindelijk wel belastinggeld.”

Volgens Van der Laan is het afscheid van een directeur van een gemeentelijke dienst te vergelijken met dat van een wethouder.

In 1995 oordeelde de gemeenteraad dat een afscheid van een collegelid niet meer dan 10.000 gulden mag kosten.