Van Aartsen wil niet met LTO in debat

ASSEN, 19 JAN. Minister Van Aartsen (Landbouw) wil niet ingaan op de beschuldiging van de Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO). In een reactie op de brief van voorzitter G. Doornbos van LTO, waarin de minister ervan wordt beschuldigd de Tweede Kamer bewust verkeerd te hebben geïnformeerd over de varkenspest, zegt Van Aartsen niet van plan te zijn via de media de discussie aan te gaan.

“Het debat wordt in de Kamer gevoerd, dus ik zal ook in de Kamer mijn beleid verdedigen”, aldus de Landbouwminister zaterdag op een partijbijeenkomst van de VVD in Assen. “Het is me wel opgevallen dat de uitlatingen van Doornbos inhoudelijk vrijwel overeenkomen met wat diens partijgenoot Van Ardenne (CDA) al in de Kamer heeft gezegd.”

Volgens de minister is het debat afgelopen donderdag geschorst op het moment dat hij “misschien vijf procent” had gezegd van wat hij te zeggen heeft. “Ik zal de discussie dan ook in de Kamer afmaken”, beloofde de minister zaterdag. Tegen zijn partijgenoten zei de VVD-minister het belangrijk te vinden dat ingezien wordt dat ingrijpen in de varkenssector onontkoombaar was.

“Het uitbreken van de pest is niet meer dan de aanleiding geweest om de herstructurering nu aan te pakken. Diezelfde herstructurering zou er binnen afzienbare tijd toch gekomen zijn. We zaten al met de mestproblematiek, de aantasting van de waterkwaliteit en het milieu. Ook in de Europese Commissie was die problematiek al uitvoerig aan de orde voordat de pest uitbrak. Ik kan er niet genoeg op wijzen dat zo'n ingrijpende reorganisatie van de sector er toch was gekomen. De problemen waarom het ging en gaat zijn niet weg door ervoor weg te lopen”. De minister zei het jammer te vinden niet te hebben kunnen samenwerken met instanties als LTO bij de herstructurering van de varkenssector. (ANP)