THE ECONOMIST

Veel 'vallende ouderen' in The Economist deze week. Aan Soeharto wordt in een hoofdartikel gevraagd na 32 jaar het presidentschap van Indonesië op te geven, om democratisering en economische hervormingen mogelijk te maken. En aan Clinton wordt aangeraden het embargo tegen Cuba op te heffen.

Niet om de nu veertig jaar heersende Fidel Castro te steunen. Integendeel. Volgens het blad ontleent de bejaarde Cubaanse leider nu juist zijn macht aan de buitenlandse sancties die hem het laatste excuus geven voor de instortende economie van Cuba.

Het opheffen van het embargo zou wel eens veel Amerikaanse investeerders van Cubaanse afkomst kunnen aantrekken. Castro zou die natuurlijk kunnen tegenhouden, maar dan weet wel heel Cuba wie voor de armoede verantwoordelijk is. En zal Castro's regiem ook niet worden ondermijnd door straten vol toeristen, academici en zakenlieden, met hun opvattingen over vrijheid en ondernemen?

Het komend bezoek van de paus aan Cuba, is voor The Economist aanleiding in een coverstory de politieke en economisch situatie van het eiland verder door te lichten. Ook hier de aankondiging van een spoedige val: als Castro niet heel gauw zelf aftreedt, zal hij wel door anderen worden afgezet.