Raadsleden zien tweedeling in gemeente

ROTTERDAM, 19 JAN. Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenteraadsleden ervaart een tweedeling in de eigen gemeente. Het sociaal beleid en het armoedebeleid van het kabinet Kok-wordt door hen slechts gewaardeerd met een 5,9.

Dit blijkt uit de landelijke enquête Rapport '97 die de Thorbeckeleerstoel aan de Rijksuniversiteit Leiden hield in opdracht van het weekblad Binnenlands Bestuur. Raadsleden konden hierin hun mening geven over bestuurlijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Gemeenteraadsleden waarderen het financieel beheer en het werkgelegenheidsbeleid van Paars, maar vinden dat de minima er te mager vanaf komen. In de grote steden met meer dan 100.000 inwoners beantwoordt 91 procent van de raadsleden de vraag 'Is er in uw gemeente sprake van een tweedeling tussen arm en rijk' met 'ja' of 'enigszins'. Ook in de kleinere gemeenten is volgens een meerderheid sprake van een tweedeling tussen arm en rijk.

In alle gemeenten wordt erkend dat er mensen onder de armoedegrens leven. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is twee op de drie bestuurders van mening dat “veel mensen” onder de armoedegrens leven. In de middelgrote gemeenten is dit percentage 52 procent, in de kleine gemeenten, met minder dan 20.000 inwoners, 14 procent.

Vooral onder partijgenoten van premier Kok lijkt de kritiek groot: 100 procent van alle PvdA-gemeenteraadsleden vindt dat de minima te weinig hebben kunnen profiteren van de economische groei. Van de D66-raadsleden deelt 76 procent die mening, van het CDA 88 procent. Alleen de VVD-raadsleden wijzen deze opvatting in meerderheid (61 procent) af.

De VVD vormt eveneens een uitzondering in antwoorden op de vraag of verlaging van het minimumloon zou bijdragen aan het terugdringen van werkloosheid onder laaggeschoolden. Van de VVD-ers meent 81 procent dat dit werkt. Bij het CDA bedraagt die steun 23 procent, bij D66 28 procent en onder PvdA-raadsleden slechts 6 procent. Deze partijen zien meer in het subsidiëren van arbeid, zoals door middel van Melkertbanen.

Een meerderheid van de lokale politici signaleert een toegenomen welvaart en een stijgend optimisme in de eigen gemeente. Van een verlaging van de plaatselijke werkloosheid is volgens 55 procent sprake. Maar over de sociale cohesie zijn de meeste raadsleden pessimistisch.

Op de vraag aan welk doel de raadsleden een meevaller van een miljard gulden zouden besteden, krijgt de bestrijding van de armoede de hoogste prioriteit.