Ontmoeting Blair met leiders Sinn Fein

LONDEN, 19 JAN. De ontmoeting vandaag van premier Blair met de leiders van Sinn Fein komt een dag nadat de Loyalist Volunteer Force (LVF) een 28-jarige katholiek in het Noord-Ierse stadje Maghera door het hoofd schoot. Een woordvoerder van de premier ontkende vanmorgen dat de ontmoeting in allerijl belegd is na waarschuwingen van Sinn Fein dat de vredesbesprekingen een onacceptabele wending hebben genomen. Maar Sinn Fein-onderhandelaar Martin McGuinness betitelde het gesprek met Blair vanmorgen als “noodoverleg”.

Binnen de katholieke, nationalistische gemeenschap in Noord-Ierland is de afgelopen weken grote ongerustheid ontstaan over de toegenomen dreiging van protestantse terreur. Volgens Sinn Fein is die zorg nog versterkt door de voorstellen die de regeringen van Groot-Brittannië en Ierland vorige week hebben gedaan om tot een politieke regeling voor Noord-Ierland te komen. Die voorstellen voorzien in de instelling van een Noord-Ierse assemblé, een Iers-Noord-Ierse raad en een supranationaal orgaan waarin naast Groot-Brittannië en Ierland ook Schotland, Wales en Noord-Ierland vertegenwoordigd zouden zijn. McGuinness zegt dat dit plan tot stand is gekomen onder druk van unionistische en loyalistische terreur. De voorstellen gaan voorbij aan het streven van nationalisten naar een verenigd Ierland.