'Massa-ontslagen nodig'; Kim vraagt Koreanen te bezuinigen

SEOUL, 19 JAN. Aanstaand president Kim Dae-jung van Zuid-Korea heeft de bevolking opgeroepen de broekriem aan te halen om de financiële crisis te boven te komen. Hij noemde massa-ontslagen nodig om de economie te saneren en het vertrouwen van de financiële wereld te herwinnen.

Kim deed zijn oproep gisteren in een voor Koreaanse begrippen uniek tv-optreden. Hij reageerde daarmee op demonstraties die de nationale vakbonden zaterdag in de hoofdstad Seoul hielden tegen aangekondigde ontslagen.

Ruim duizend met vlaggen zwaaiende en leuzen schreeuwende leden van de militante vakbondsorganisatie KCTU marcheerden door het centrum van de hoofdstad. Op pamfletten eisten zij onder meer het afzien van massa-ontslagen, bestraffing van degenenen die de financiële crisis van het land op hun geweten hebben, het afzetten van de leiders van de grote ondernemingen (chaebols) en betere sociale voorzieningen voor mensen die hun baan kwijtraken. Ook willen de demonstranten dat de steenrijke leiders van de chaebols uit hun privé-vermogens bijdragen leveren voor het oplossen van de problemen. Een dag eerder hadden de voormannen van de vier grootste chaebols - Hyundai, Samsun, Daewoo en LG - dergelijke bijdragen al toegezegd.

De demonstratie verliep zonder geweld, ondanks de dreigende aanwezigheid van vele pelotons oproerpolitie. Een jaar geleden heeft de KCTU door felle stakingsacties een eerdere poging om massa-ontslagen wettelijk mogelijk te maken weten af te wenden.

Het arbeidersprotest vlamde op nadat een krant uitspraken had geciteerd van een partijlid van de gekozen maar nog niet beëdigde president Kim Dae-jung. De politicus zou hebben gezegd dat de wetgeving om massa-ontslagen mogelijk te maken zal worden doorgedrukt indien de enkele dagen geleden ingestelde werkgroep van regering, ondernemers en vakbonden op 21 januari geen overeenstemming bereikt over te nemen saneringsmaatregelen.

Deze tripartite commissie streeft naar een sociaal pact dat de lasten van de voorgenomen ingrijpende sanering van Zuid-Korea's economie zo eerlijk mogelijk over de partijen verdeelt. Verwacht wordt dat binnen een jaar een miljoen Zuid-Koreaanse werknemers hun baan zullen verliezen. De betrokken partijman ontkende de uitspraak later, maar de vakcentrale KCTU noemde dat een “list” en dreigde meteen het driepartijen-overleg te boycotten en een nationale staking uit te roepen tenzij aanstaand president Kim als leider van de partij een bevredigende verklaring zou afleggen. De vakcentrale eiste ook heronderhandelingen met het IMF over de strenge bezuinigingseisen die het fonds Zuid-Korea heeft opgelegd.

Het televisie-interview waarmee Kim Dae-jung reageerde was voor Koreaanse begrippen een novum. Op vragen van een panel en het publiek antwoordde Kim onomwonden dat de wetgeving voor het vergemakkelijken van collectieve ontslagen onontkoombaar is voor het herwinnen van het vertrouwen van buitenlandse investeerders.

De Koreaanse bevolking ontving de tv-show in het algemeen goed. Het besef dat offers moeten worden gebracht om het grootste deel van de Koreaanse industrie overeind te houden lijkt erdoor bevorderd. Kims tv-show was ook goed getimed gezien de cruciale onderhandelingen deze week in New York over het verlengen van een flink deel van Korea's kortlopende schulden aan buitenlandse banken, die ongeveer 92 miljard dollar bedragen. Door uitstel van aflossing wil het land ruimte krijgen om orde op zaken te stellen.